20.3 C
Medemblik
22 mei 2020 17:43
Medemblik Actueel.

Piet Ligthart(CDA): ‘gemeenschappelijke ruimte nieuwe Sorghvliet gewenst’

ANDIJK – Vier van elke tien tehuizen moeten dicht (Dagblad  Trouw) als gevolg van het scheiden van wonen en zorg, het beleid dat mensen steeds langer thuis blijven wonen en omdat mensen die een lichtere vorm van zorg behoeven, niet meer in een verzorgingshuis komen.  Els van den Bosch “Dat er voor Andijk nu een plan ligt voor de transformatie van Sorghvliet is goed voor dit dorp en haar inwoners. Het had ook zomaar gekund, dat Omring ervoor had gekozen om niet verder te gaan met Sorghvliet, en dan hadden de Andijker ouderen naar een ander dorp gemoeten. “

“Juist in deze tijd, waarin eenzaamheid toeneemt, speelt dit een belangrijke rol”

De aanleiding en motivatie om het bestemmingsplan te wijzigen is duidelijk en gewenst. De bevolking is er goed bij betrokken, de aftrap was destijds met een druk bezocht ontwerpfestival. Het CDA vindt dit een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen, van burgerparticipatie. Maar het CDA constateert  dat er onrust leeft onder de inwoners omtrent het ogenschijnlijk niet-terugkomen  van de gemeenschappelijke ruimte.  

Piet Ligthart: “Hoewel de zorgappartementen een eigen huiskamer krijgen per unit, lijkt een gemeenschappelijke ruimte nog immer gewenst, ook voor bewoners van de aanleunwoningen en de directe omgeving zoals De Keizerskroon, De Buttervin en de Oranjebuurt.  Juist in deze tijd, waarin eenzaamheid toeneemt, speelt dit een belangrijke rol. Hier moet ons College iets mee. Overleg met het dorpshuis juichen wij toe, informeer ons en de inwoners over de opties. Een mooi voorbeeld is ook ontmoetingsruimte in de binnentuin van woonzorgcentrum Valbrug aan de Ridderstraat in Medemblik”.

De CDA fractieleden onderschrijven de inbreng van de dorpsraad Andijk, dat dit een uitgelezen kans is om het buitengebied rondom de gebouwen in te richten op een zodanige manier, dat het geheel toegankelijk is voor mensen met een beperking.  Belanghebbenden zullen in de vervolgfase worden betrokken bij de concrete invulling van de buitenruimte, wij dringen er op aan om hierbij ook inwoners te betrekken die beperkt zijn.

Tot slot, ondanks de ontwikkeling dat mensen met een lichtere zorg indicatie niet meer in een verzorgingshuis kunnen komen;  wie nu al in Sorghvliet woont, kan daar gewoon blijven en zij verhuizen ook gewoon mee naar de nieuwbouw. Dat is toch een hele geruststelling.

Reageren via facebook