18.3 C
Medemblik
3 juli 2020 14:45
Medemblik Actueel.

CDA wil zo snel mogelijk start bouw stadtmangronden Medemblik

MEDEMBLIK – Al in 2015 is de grond aan de Randweg 7/Overleek 12 -in de volksmond de Stadtmangronden-  aan een projectontwikkelaar verkocht. In datzelfde jaar is ook het bestemmingsplan aangepast, er is niet gekozen voor uitbreiding, maar voor een verschuiving van  2,5 m. Vijf meter verschuiven was niet wenselijk, omdat het bouwvlak dan tegen de weg en te dicht op de riolering komt met kans op schade bij heiwerkzaamheden.  

Els van den Bosch: ,,De CDA fractie vindt het geen goede zet dat er korting is gegeven aan de projectontwikkelaar. Het is destijds verkocht voor een goede prijs, ook in vergelijking met de regio, en  er mag in drie bouwlagen gebouwd worden. Het was oorspronkelijk een goede deal.  Het schijnt dat de wethouder hier in 2015 mededelingen over heeft gedaan in commissieverband, maar hierover is niet opnieuw een raadsvoorstel aan de raad voorgelegd.  Bovendien verviel  de verplichting om binnen 20 maanden bebouwing te realiseren, dat blijkt nu een misser. We moeten kijken hoe we dit op moeten lossen.” 

De CDA fractie weet niet of en wanneer er een paal de grond in gaat. De jaren van economische tegenspoed lijken voorbij dus er lijkt geen enkele reden om  achterover te leunen.  Els van den Bosch (CDA): “Ook wij zien deze locatie nu  graag snel ingevuld. Het blijkt dat inwoners graag een Action zouden zien komen, en jongelui hoor ik over een Primark.”

De CDA fractie zal de portefeuillehouders Ruimte en Economische Zaken vragen stellen om deze zaak weer in beweging te krijgen. We willen toch allemaal dat er iets moois wordt gerealiseerd op deze Stadtmangronden.

Reageren via facebook