Schriftelijke vragen GroenLinks, PWF maaien walkanten in Medemblik

MEDEMBLIK – De afgelopen week ontvingen GroenLinks en Progressief Westfriesland signalen dat er tijdens het maaien van de walkanten ( o.a. langs de Compagniesingel te Medemblik ) schade is aangericht aan nesten en waterplanten waaronder de waterlelies. Volgens informatie loopt het broedseizoen van 15 maart tot 15 juni. De algemene richtlijn in dat tijdens deze periode niet wordt gemaaid en als er dan toch gemaaid moet worden de aanwezige natuurwaarden zoveel mogelijke worden beschermd, door alvorens te maaien eerst de walkanten te schouwen en aanwezige nesten af te palen. Volgens de flora en faunawet is overigens altijd de richtlijn bij werkzaamheden te letten op de aanwezige natuurwaarden. Daarom  hebben beide partijen vragen gesteld aan het college van de gemeente Medemblik :

  1. Klopt de hierboven genoemde informatie en zo nee hoe zijn dan de regels ?
  2. Voert de gemeente het maaien van de walkanten zelf uit of is dit uitbesteed aan een bedrijf, kunt u daar duidelijkheid over geven en met name over het maaien van de walkanten afgelopen week in de stad Medemblik ?
  3. Wij zijn er tot nu toe vanuit gegaan dat de gemeente tijdens het maaien rekening houdt met de flora en faunawet en de in de inleiding geschetste richtlijnen. Hoe kan het dan toch gebeuren dat de richtlijnen niet zijn gevolgd en schade aan de natuur is aangericht ?
  4. Wordt bij de eventuele aan en uitbesteding van het werk de voorwaarde van deze richtlijnen expliciet meegenomen ?
  5. Zo ja, bent u bereid de uitvoerder erop aan te spreken dat er schade is aangericht ?Zo nee, waarom niet ? Zo nee, bent u bereid om in het vervolg deze voorwaarden nadrukkelijk mee te nemen ?Zo nee, waarom niet ?
  6. Wordt sowieso dit werk gecontroleerd op o.a. eventuele schade ? Zo nee, bent u bereid dit in het vervolg te doen ? Zo nee, waarom niet ?
  7. De publieke opinie is de laatste 10 tallen jaren enorm veranderd. Mensen houden van hun nabije omgeving en de aanwezige natuur aldaar. Wordt dit maaien van te voren aangekondigd, zodat bv. de bewoners er ook zelf op kunnen toezien dat er zaken fout gaan ? Zo nee, bent u bereid het maaien van te voren aan te kondigen in de gemeente ? Zo nee, waarom niet ?
  8. Volgens onze informatie houdt het HHS zich aan de in de inleiding geschetste voorwaarden. Bent u bereid op korte termijn het maaibeleid met richtlijnen volgens de flora en faunawet af te stemmen met het HHS ? Zo nee, waarom niet ?
  9. Heeft de gemeente de bevoegdheid handhavend op te treden wanneer particulieren en agrariërs zich niet houden aan de richtlijnen in het geval dat dit bij de gemeente gemeld wordt? Past u deze bevoegdheid toe, zo nee, waarom niet ?
  10. Hoe gaat u om met meldingen en vragen via Fixi over het maaibeleid en andere milieuovertredingen?

Reageren via facebook