Medemblik en Zwembad Zuiderzee stoppen samenwerking, inwoners Medemblik moeten nu elders zwemplezier zoeken

MEDEMBLIK – Afgelopen 19 november 2020 werd tijdens de begrotingsraad door de gemeenteraad aan het college de opdracht gegeven om de subsidie voor het Zuiderzeebad op 30.000 euro per jaar te handhaven met als voorwaarde dat het zwembad openbaar toegankelijk blijft en dat de dekking van dit amendement moet worden gevonden in de besparing door het afschrijven van de kapitaallasten voor het nieuwe gerenoveerde dorpshuis in Abbekerk over 40 jaar te verspreiden.

In 2017 is besloten om de subsidie van € 60.000,- voor het zwembad vanaf 2019 in drie jaar af te bouwen. De eigenaar van het zwembad geeft aan dat het oorspronkelijke subsidiebedrag nodig was om de kosten voor de openbare toegankelijkheid te kunnen dekken. In 2018 is het zwembad door de Omgevingsdienst (namens de provincie de wettelijke toezichthouder zwembaden) gecontroleerd en verplicht gesteld om toezicht te houden tijdens de uren voor openbaar zwemmen. Het toezicht brengt voor de eigenaar een extra uitgave van € 70.000,- tot € 80.000,- per jaar met zich mee. Om het zwembad openbaar toegankelijk te blijven houden geeft de eigenaar aan € 130.000,- tot € 140.000,- subsidie per jaar nodig te hebben.

De gemeente Medemblik heeft gesproken over mogelijkheden om het aantal uren openbare openstelling te verminderen, vanuit de insteek ‘wat is mogelijk voor € 30.000,-‘. De eigenaar ziet hiertoe geen mogelijkheden. De gemeente Medemblik heeft ook onderzocht of er mogelijkheden zijn om de vrijwilligers van de buitenzwembaden een rol te geven. Dit levert geen besparingen op. De vrijwilligers doen kassawerkzaamheden. Voor toezichthouders is gekwalificeerd personeel nodig. De gemeente Medemblik heeft ook gekeken of er mogelijkheden zijn tot samenwerking van het Zuiderzeebad met zwembad De Zeehoek. Die zijn er wellicht tijdens renovatiewerkzaamheden. Structureel worden nu geen mogelijkheden gezien om budget van De Zeehoek in te zetten voor het Zuiderzeebad.

Voor het jaar 2015 is nog een subsidie verstrekt van 15.000 euro, na 2021 is het zwembad niet meer voor mensen van buiten te bezoeken, mocht het zwembad besluiten dat dit al eerder dit jaar gaat gebeuren dan zal de gemeente Medemblik de inwoners van de kern Medemblik hierover informeren. Het Zuiderzeebad is en blijft wel open voor zwemlessen van de zwemschool, die staat hier los van omdat dat een particuliere aangelegenheid is en niet van de gemeente is.

Reageren via facebook