Woningbouwlocaties raken op in de gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – Om ook na 2024 te kunnen voldoen aan de noodzakelijke woningbehoefte is de gemeente Medemblik op zoek naar nieuwe woningbouwlocaties aan de randen van 2 hoofdkernen in de gemeente Medemblik. Eind dit jaar zal er een onderzoek worden gestart naar locaties waar woningbouw kan plaatsvinden.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: ,,Voor de reikwijdte van het onderzoek stellen we het volgende voor. Zoals al in de aanleiding is geschreven is grond schaars en daarom is wettelijk de ladder van duurzame verstedelijking ingevoerd. Deze ladder houdt een motivatieplicht in ten aanzien van nut (kwalitatief) en noodzaak (kwantitatief) en locatie (kan het niet binnen bestaand stedelijk gebied)voor bouwen buiten bestaand stedelijk gebied. Daarnaast is er het provinciaal beleid die veel waarde hecht aan bescherming van het landschap. De provincie heeft een
beschermingsregie ingesteld voor het bijzonder provinciaal landschap. Daarom is er een uitgebreide procedure nodig om woningen in landelijk gebied te realiseren.

Voor onze 4 hoofdkernen, waarin we conform onze beleidsregel minimaal 70% van de productie moeten realiseren, is bouwen binnen bestaand stedelijk gebied niet voldoende om in de woningbouwproductie te voorzien.Daarom beperken we de stedenbouwkundige visie tot onze 4 hoofdkernen en leggen we ons als uitgangspunt op dat locaties in andere kernen binnen bestaand stedelijk gebied worden gevonden.

Het onlangs vastgestelde afwegingskader voor woningbouwinitiatieven is hiervoor een belangrijk instrument. Hierop zijn uiteraard uitzonderingen mogelijk. Het is niet zo dat een niet geselecteerde kern of locatie uitgesloten wordt van toekomstige bebouwing buiten bestaand stedelijk gebied. Het gaat nu om de grote lijnen (voor de minimaal 70% van de woningproductie) in de hoofdkernen. Locaties die zich in de loop van de tijd aandienen blijven bij gemeente en provincie bespreekbaar.

Op korte termijn gaat de gemeente Medemblik een stedenbouwkundige vragen een verkenning te starten voor de kernen Wognum en Wervershoof. Voor de kernen Wognum en Wervershoof ( 4 initiatieven van circa 500 woningen) en Wervershoof zijn op dit moment al verschillende woningbouwinitiatieven in landelijk gebied ingediend. De gemeente Medemblik moet vanwege de beschikbare capaciteit keuzes maken, het liefst voor de fasering.

Het college zal de gemeenteraad verzoeken voor de kernen Wognum en Wervershoof een deelonderzoek te houden en het vervolgonderzoek later te laten doen. In fase 2, eind 4e kwartaal, moet een stedenbouwkundige dan zijn/haar visie gaan geven voor de overige 2 hoofdkernen in de gemeente Medemblik.

Reageren via facebook