In Het West-Friese dorpje Twisk staan prachtige monumentale panden. Een kijkje waard. ((Foto: aangeleverd))

Gemeenteraad snijdt zichzelf in de vingers met bezuinigingen op het erfgoedbeleid

MEDEMBLIK – Yannick Nijsingh(D66) heeft afgelopen maand vragen gesteld aan het college over het erfgoedbeleid van de gemeente Medemblik. Nijsingh schreef in een brief aan het college: “We zien recent in de media zorgen over het erfgoed en erfgoedbeleid in gemeenten in West-Friesland. Zorg is dat gemeenten groter zijn geworden maar er tegelijkertijd een afname is van bestuurlijke aandacht, ambtelijke kennis en capaciteit.

Historische verenigingen, in en buiten Medemblik, geven dat regelmatig aan. Punt van zorg is ook dat bij ingrepen aan monumentale en beeldbepalende panden onderdelen verloren gaan die behouden hadden kunnen worden en/of gedocumenteerd zouden moeten worden. In o.a de huidige cultuurnota en notitie ‘Kijk je Rijk’ staat als kernpunt voor Medemblik de culturele rijkdom in de gemeente. De gemeente wil inzetten op het vergroten van kennis over en bewustwording van erfgoed onder inwoners. Dit betekent dat er een duidelijke ‘branding’ van erfgoed en erfgoedprogramma’s moet komen om de cultuur en geschiedenis te leren kennen, waarderen en behouden. Tevens is gekozen voor dit vernieuwend concept door inwoners de ruimte te geven om zelf te bepalen wat van waarde is. We leggen geen erfgoedprogramma’s op vanuit de gemeente, maar faciliteren, verbinden en ondersteunen.’ gaat Nijsingh verder in de brief.

De gemeente Medemblik zegt in een reactie op de vraag of de recente overname van 17 van de 21 provinciale monumenten geleid heeft tot een grotere vraag/verhouding van de energie en inzet binnen de organisatie: “Ja, de overname van monumenten was aanleiding om extra budget te vragen en te krijgen bij uw raad. Dit extra budget van €50.000 per jaar heeft uw raad echter bij de  vaststelling van de begroting wegbezuinigd.”

Over ‘Kijk je Rijk’ verwijst Medemblik zegt het college in een reactie: “Voor wat betreft Kijk je Rijk is bij de ontwikkeling ervan al rekening gehouden met beperkte middelen voor de uitvoering. Hierdoor is de faciliterende rol binnen de ambtelijke organisatie belegd. Als gevolg van de bezuinigingen is de uitvoering van Kijk je Rijk afhankelijk van de beschikbaarheid van externe financieringsmogelijkheden.”

Medemblik ziet veel in samenwerking met Bureau Erfgoed van de gemeente Hoorn, vooral op het gebied van kennis en expertise. Het college zegt hierover: “Deze samenwerking kan op verschillende wijzen worden vormgegeven, bijvoorbeeld als inkooprelatie. Deze samenwerking, waarbij het bureau kennis en expertise beschikbaar stelt, kan alleen doorgang vinden indien uw raad hier middelen voor beschikbaar stelt.”

Reageren via facebook