Meer muziek in de klas in Medemblik

MEDEMBLIK – In 2019 start in de gemeente Medemblik een pilot voor meer muziek in de klas. Die pilot houdt in dat basisscholen vijftien euro per leerling kunnen aanvragen voor muziekonderwijs. Voorwaarde is wel dat ze daarvoor samenwerken met een muziekschool, muziekvereniging of zelfstandige muziekdocent. Wethouder Joset Fit is blij met de pilot. “Zo kan ieder kind kennismaken met muziek. Doordat we dit direct in 2019 al als pilot opstarten, kunnen we in de praktijk goed kijken wat wel en niet werkt. Met die gegevens kunnen we daarna voor de langere termijn kijken wat de beste manier is om meer muziek in de klas te krijgen.

Kennismaken met muziekonderwijs

Dit project is een uitvoering van een deel van de cultuurnota 2019 – 2022 die de raad in oktober 2018 vaststelde. Daarin staat dat de gemeente Medemblik de ambitie heeft om meer kinderen kennis te laten maken met muziekonderwijs. Daarvoor is in de begroting van 2019 een bedrag gereserveerd van € 67.000,-.

Scholen bepalen zelf hoe zij het geld inzetten

De verschillen tussen scholen zijn groot. Er zijn scholen die al een vakdocent muziek in huis hebben en scholen die nog niets doen met muziekonderwijs. En er zijn nog vele varianten daar tussenin. Nu de gemeente een bedrag per leerling beschikbaar stelt, kunnen scholen zelf bepalen hoe zij het geld inzetten. Bijvoorbeeld voor muziekonderwijs op projectbasis, voor een uitbreiding van het bestaande aanbod of op nog andere manieren. De gemeente stelt een cultuurcoach aan die aanjager is voor meer muziek in de klas en die de verbinding kan leggen tussen het basisonderwijs en de muzikale partners.

Overgangsjaar

De scholen krijgen rechtstreeks subsidie en dat betekent dat de muziekorganisaties geen extra middelen kunnen aanvragen. Via de scholen komt het geld daar indirect wel terecht. 2019 is een overgangsjaar. Scholen kunnen dan testen wat wel en niet werkt. De resultaten van de pilot leveren input voor een meerjarenbeleid, dat daarna geformuleerd wordt.

Reageren via facebook