20.7 C
Medemblik
22 mei 2020 00:16
Medemblik Actueel.

Medemblik aan Zee ...

Rode Plein Medemblik weer in beeld als locatie Rondom tent

MEDEMBLIK – Het college van Medemblik heeft zijn goedkeuring gegeven aan de projectontwikkelaar van Medemblik aan Zee om het Rode Plein als extra parkeergelegenheid en als locatie voor de feesttent van Rondom te mogen gebruiken om zo de plannen die de projectontwikkelaar heeft gemaakt voor het oude stadhuis in Medemblik te kunnen uitvoeren. Behalve het Rode Plein zal ook het busstation weer bij deze plannen worden betrokken.

Het college is van mening dat in het oorspronkelijk plan geen parkeergarage was inbegrepen. Zij zegt hierover: ‘In het oorspronkelijk gegunde plan was sprake van in totaal 20 woningen
met 20 halfverdiepte parkeerplaatsen. In het nu aangepaste plan is er sprake van 16 woningen met 16 overdekte parkeerplaatsen. Wellicht ten overvloede merken wij op, dat in de kaderstelling en in de selectieleidraad, alsook in de inschrijving en gunning geen sprake is geweest van een parkeerkelder of een parkeergarage. Wel is het oorspronkelijke halfverdiepte parkeren met het oog op de lagere bouwhoogte aan de Oude Haven omgezet in overdekt parkeren op maaiveld binnen het bouwblok.

Door nu een beroep te doen op het busstation en het Rode Plein komt het totale aantal parkeerplaatsen in de binnenstad uit op 125, ruim boven de verplichte 111 parkeerplaatsen zoals eerder geëist, waardoor het college goede mogelijkheden ziet voor plaatsing van de tent met bijkomende voorzieningen. De koopovereenkomst laat ook de keuze voor deze locatie toe.

Stichting Rondom heeft al eerder aangegeven te kunnen instemmen met het Rode Plein als nieuwe locatie voor de feesttent maar enkel als er hele goed afspraken met de omwonenden worden gemaakt, op enkele meters van de feesttent staat Valbrug met ouderen en hulpbehoevenden mensen. Het college is van mening omdat het maar om een paar dagen per jaar gaat zij hiermee kunnen instemmen.

Reageren via facebook