PvdA noemt begroting 2021 somber maar met lichtpuntjes

MEDEMBLIK – Een sombere begroting met enige lichtpuntjes is gisteravond door de gemeenteraad van Medemblik vastgesteld. Net als vele gemeenten in Nederland wordt Medemblik geconfronteerd met financiële tekorten, grotendeels veroorzaakt door tekorten in het sociaal domein en de coronacrisis. Noodzakelijke keuzes zoals een OZB-verhoging van 12,5% en renovatie i.p.v. nieuwbouw van o.a. dorpshuis Abbekerk en zwembad de Zeehoek waren hierbij onvermijdelijk.  

Tom Beuker, fractievoorzitter van de PvdA in Medemblik zegt tegen Medemblik Actueel: “Desondanks is er ook positief nieuws te melden. De PvdA heeft een tweetal amendementen ingediend die beide zijn aangenomen. Hiermee heeft de STEM haar subsidie grotendeels weten te behouden en is de bezuiniging op het activiteiten en kernenbudget (AKB) teruggedraaid. Van het AKB maken o.a. veel culturele instellingen en verenigingen die Medemblik rijk is gebruik van.

Daarnaast is ons amendement aangaande Home-Start aangenomen. Home-Start is een project van Humanitas en gericht op opvoedingsondersteuning aan gezinnen met opgroeiende kinderen. Het college was voornemens om de subsidie voor Home-Start in te trekken vanwege de bezuinigingen, echter hebben wij binnen de bestaande budgetten ruimte gevonden om met dit succesvolle project door te gaan. Fantastisch nieuws voor vele gezinnen in Medemblik die via dit project worden ondersteund en de vrijwilligers die hiervoor zijn geschoold,” aldus Beuker

Tot slot blijft de PvdA aandringen op versnelling van woningbouw in alle kernen. De eerste stappen zijn inmiddels gezet, maar we wachten met smart op concrete voorstellen. 

Reageren via facebook