VVD Medemblik: ‘Gemeente Medemblik heeft gemiddeld laagste inkomen per inwoner in West-Friesland, maar een van de hoogste lasten’

MEDEMBLIK – Binnenkort gaat de gemeenteraad de kadernota 2021-2023 bespreken, in dat er zware beslissingen moeten worden genomen is nu de coronacrisis maar ook de Wmo-perikelen parten spelen wel zeker.  Medemblik kijkt tegen een miljoenen tekort aan en het is nog maar de vraag hoeveel het Rijk gaat vergoeden van de kosten die de gemeente maakt vanwege de coronacrisis.

Zo komt Mark Raat van de VVD Medemblik al met diverse vragen richting het college. Zo wil Mark Raat weten of het ‘on hold’ zetten van grote projecten juist niet lijdt tot extra kosten en extra inzet van de organisatie. Mark Raat zegt hierover tegen Medemblik Actueel:

Maar ook wijst Raat op het feit dat nu bouwen van woningen geld oplevert maar door het stopzetten van de plannen voor een nieuw zwembad in Wervershoof en een MFA in Abbekerk deze woningen nu niet gebouwd kunnen worden.  Mark Raat zegt hierover tegen Medemblik Actueel:

Mark Raat heeft de begrotingen van de 7 West-Friese gemeenten bekeken en naast elkaar gelegd en daaruit komt naar voren dat Medemblik gedeeld door het aantal inwoners het laagste inkomen van de zeven gemeenten heeft maar dat de lasten relatief hoog zijn in vergelijk met de overige gemeenten in West-Friesland. Hierover zegt Mark Raat tegen Medemblik actueel:

Behalve deze vragen wil Mark Raat ook weten van het college wat de opbrengsten van het resultaatgericht werken bij het sociaal domein zijn en of dit gaat leiden tot besparingen. Verder wil Mark Raat van het college weten of zij op de hoogte is de beslissing van de gemeenteraad van Hoorn om de oorzaak van de tekorten op de Hoornse begroting te analyseren en of zoiets mogelijk voor Medemblik zinvol is.  En tot slot wil Mark Raat weten van het college hoe het komt dat erbij het accommodatiebeleid nu wordt gesproken over tekorten terwijl het beleid juist tot besparingen zou moeten leiden.

Het college heeft twee weken om te reageren op de vragen.

Reageren via facebook