Hoorn negeert eigen afspraken over bedrijventerrein ’t Zevenhuis

HOORN – Met de mogelijke komst van het logistieke bedrijf Zevenhuis Logistics B.V. naar bedrijventerrein ’t Zevenhuis breekt Hoorn met haar eigen convenant om op het bedrijventerrein geen transport, distributie & logistieke bedrijven toe te staan.

In december 2009 heeft de gemeente Hoorn een convenant gesloten met o.a. Koggenland, Scholtens en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord om op ’t Zevenhuis bedrijven te faciliteren in de sector gemengd bedrijf met een maximale oppervlakte van 1.5 hectare. Ook de mag op het bedrijventerrein geen transport, distributie of logistieke bedrijven zich huisvesten.

In 2015 werd verzocht het convenant aan te passen om zo ook bedrijven in de logistieke sector het mogelijk maken zich te vestigen op het bedrijventerrein maar na overleg werd besloten dat het convenant niet werd aangepast.

Met de mogelijke komst van het logistieke bedrijf Zevenhuis Logistics B.V. op het bedrijventerrein negeert Hoorn haar eigen convenant en het bestemmingsplan waar een maximale bouwhoogte van 10 meter staat beschreven.  Zevenhuis Logistics B.V. wil tot 15.6 meter hoog bouwen, oorspronkelijk was dit zelfs 20 meter, en de totale oppervlakte van het gebouw zou 5100 m² zijn.

In een brief aan de Dorpsraad van Zwaagdijk-West informeert wethouder Ben Tap de dorpsraad over de plannen en geeft een aantal argumenten waarom Hoorn wil afwijken van het bestemmingsplan.

De voorzitter van de Dorpsraad Nijpels veegt de argmumenten van Hoorn resoluut van tafel: ,,Als eerste wordt genoemd dat het een bouwplan is van twee bedrijven. Als tweede wordt genoemd dat er in het bestemmingsplan op andere delen een bouwhoogte van 15 meter is toegestaan. Dat de gevraagde bouwhoogte geen extra impact zou hebben op het beeld vanuit de Zwaagdijk-West. Bovendien zou de supervisor van het bedrijventerrein het plan positief hebben beoordeeld.

Tenslotte meent men zich niet te hoeven houden aan het convenant Distriport NH-Zevenhuis omdat Gedeputeerde Staten in 2017 had besloten Distriport niet te ontwikkelen. Het faciliteren van bedrijven op Zevenhuis zou van belang zijn voor de economische groei van de gemeente Hoorn en West-Friesland,” zegt Nijpels.”

De Dorpsraad Zwaagdijk-West is verbolgen over het feit dat er in de loop van de tijd steeds afspraken zijn gemaakt over het bedrijventerrein Zevenhuis, dit is vastgelegd in een convenant tussen alle betrokkenen, de Raad van State dit heeft benadrukt maar ondanks beweringen van Hoorn dat er veelvuldig overleg is geweest tussen vertegenwoordigers van het college van Hoorn en vertegenwoordigers van de dorpsraad zegt Nijpels dat dit maar ten dele waar is en dat het overleg altijd eenzijdig is geweest waarbij de mening van de Dorpsraad stelselmatig werd genegeerd.

In een uitgebreide zienswijze roept de Dorpsraad Zwaagdijk-West het college op het Herenakkoord dat tussen de voormalige gemeente Wognum en Hoorn is gesloten te respecteren en niet steeds gemaakte afspraken schenden en te stoppen met de ontwikkeling van de plannen van Zevenhuis Logistics B.V.

[signoff]

Reageren via facebook