Eigen afvalcontainer voor middenstand binnenstad Medemblik

MEDEMBLIK – De middenstanders in de binnenstad van Medemblik kunnen vanaf de eerste week in mei gebruik gaan maken van hun eigen afvalcontainer.  Tot die tijd moeten ze nog gebruik maken van de grote rolcontainers die zij nu ook al gebruiken.

Ondernemers die gebruik willen gaan maken van deze containers moeten zich aanmelden bij de MEVO, maar er is geen verplichting om zich aan te sluiten bij deze ondergrondse container. Zodra de ondergrondse container in gebruik is genomen is het niet langer toegestaan om losse containers meer in de openbare ruimte te plaatsen, de gemeente zal hier op gaan handhaven. Ook komt er een controle om te zien of alle ondernemers een afvalcontract en een voldoende groot afvalcontract hebben.

Reageren via facebook