6.5 C
Medemblik
27 januari 2021 20:00
Medemblik Actueel.

Afbeelding: Energieregio Noord-Holland Noord

Windmolenpark van 25 windmolens voor de kust van Medemblik

MEDEMBLIK – In de nieuwe plannen voor een energieneutraal West-Friesland komt de Energieregio Noord-Holland Noord met een update van haar plannen. In deze plannen staan ook een theoretische inpassing van 25 windturbines in een grid van 450 x 450 meter op het IJsselmeer op het grondgebied van de gemeente Medemblik. De daadwerkelijke inpassing moet nog nader worden onderzocht worden of het mogelijk is qua opstelling, locatie e.d.

De voorlopige concept-RES is gereed en hierin staan de resultaten van veel onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten waaraan ruim 1500 mensen hebben meegepraat over de opwekking van duurzame energie in de regio Noord-Holland Noord. De ambitie is om in 2030 4,2 TWh aan duurzame energie op te wekken, een verdubbeling van nu.

Zoekgebieden

De voorlopige concept-RES is een eerste stap in een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot. Stap voor stap gaan we over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. In de Regionale Energiestrategie wordt daarbij eerst gekeken naar de opwek van grootschalige duurzame elektriciteit met bestaande technieken: zonne- en windenergie. De 18 gemeenten van de regio, de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier moeten daarbij met elkaar vastleggen in welke gebieden meer duurzame energie opgewekt kan worden. Dit zijn de ‘zoekgebieden’.

De zoekgebieden zijn de uitkomsten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. Zo is er eerst onderzoek gedaan naar wat wel en niet mogelijk is en hebben ondernemers, bedrijven, bewoners, energiecoöperaties, natuurverenigingen en ieder ander die betrokken is in de regionale en lokale bijeenkomsten hun mening gegeven.

Ook is netwerkbeheerder Liander nauw betrokken om zo inzicht te krijgen waar het netwerk makkelijker en moeilijk uitgebreid kan worden. De bestuurders van de 18 gemeenten, de provincie en het waterschap hebben ook aangegeven wat hun voorkeuren zijn, deze voorkeuren zijn ook meegenomen in de voorlopige concept-RES.

Reageren via facebook