College Medemblik vraagt gemeenteraad om 650.000 euro te reserveren voor culturele instellingen

MEDEMBLIK – De coronacrisis slaat bij iedereen hard toe, zeker bij de dorpshuizen en de culturele instellingen in de gemeente Medemblik. Om de klap te verzachten vraagt het college de gemeenteraad om bij de behandeling van de Lentenota een bedrag van 650.000 euro beschikbaar te stellen. Ook zal het college coulance toepassen bij de vaststelling van de subsidies over 2020 om maatwerkafspraken te maken met de subsidieontvangers.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: ‘Uit een inventarisatie bij maatschappelijke voorzieningen blijkt dat de coronacrisis grote gevolgen heeft. Bij de welzijnsaccommodaties (o.a. dorpshuizen) en culturele instellingen (o.a. musea) is de financiële impact het grootst. De problemen zijn divers en verschillen per sector. Landelijke steunmaatregelen zijn niet altijd beschikbaar of toereikend. De toekomst is voor organisaties moeilijk te overzien. Vanwege de onzekere factoren in deze coronacrisis en de diverse problemen die spelen bij maatschappelijke voorzieningen, is het van belang dat de gemeente snel en gerichte ondersteuning kan bieden.’

Financiële schade

Het budget voor het noodfonds is gebaseerd op een ruwe schatting basis van de verwachte financiële schade in de sectoren welzijnsaccommodaties, culturele instellingen, sport en jeugd. Hierbij is uitgegaan van herstel na november 2020. Mocht de coronacrisis langer aanhouden, dan zal dit budget niet toereikend zal zijn. Er zal een aanvullend financieel voorstel nodig zijn om alle maatschappelijke voorzieningen te behouden. In de begroting 2020 is geen rekening gehouden met middelen voor deze vorm van ondersteuning van maatschappelijke voorzieningen,’ schrijft het college in de brief.

De gemeenteraad neemt op 4 juni 2020 een beslissing over de 650.000 euro voor de dorpshuizen en overige culturele instellingen en over de Lentenota.