Medemblik Actueel.

De bewuste plek aan De Ruil 9 in Wervershoof (Foto: GoogleMaps)
De bewuste plek aan De Ruil 9 in Wervershoof (Foto: GoogleMaps)

Medemblik blijft tegen caravanstalling in kassen Wervershoof

WERVERSHOOF – De gemeente Medemblik heeft het verzoek van heroverweging om een caravanstalling aan De Ruil 9 in Wervershoof toe te staan. De gemeente beroept zich op het feit dat het in strijd is met de gebruiksregels van het geldende bestemmingsplan Buitengebied. 

De huidige eigenaar heeft een persoonsgebonden gedoogbeschikking waardoor de huidige caravanstelling enkel gedoogd wordt zolang de huidige eigenaar de eigenaar is, zodra deze geen eigenaar meer is zal ook de gedoogbeschikking worden opgeheven. De gemeente laat weten dat er ook geen nieuwe persoonsgebonden gedoogbeschikking meer zal worden uitgegeven.

Op het perceel zijn twee bestemmingsplannen, 1 voor het woonhuis met de aangrenzende tuin en het erf hebben de bestemming ‘wonen’, de gronden rondom de woning hebben de bestemming ‘agrarisch’ en dat wil de gemeente Medemblik ook zo laten. Op het perceel met een agrarische bestemming rust geen bestemming agrarisch bouwvlak waardoor er op dit perceel geen nieuwe gebouwen en overkappingen gebouwd kunnen worden.  Op de aanwezige schuur en kas is het overgangsrecht aanwezig en kunnen nu nog worden gebruikt als schuur en caravanstalling.

Reageren via facebook