Gemeenschappelijke regelingen: “Samenwerken in voor- en tegenspoed”

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik vormt samen met de gemeentes Hoorn, Koggenland, Opmeer, Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen de WF7, waarin afspraken zijn gemaakt om op veel gebieden samen te gaan werken om zo o.a. kostenbesparend te kunnen werken.

Nu blijkt dat de gemeenten Opmeer, Drechterland en Stede Broec willen gaan bezuinigen op hun bijdrage aan deze Gemeenschappelijke Regeling door 5% minder bij te dragen. De gemeenteraad van Medemblik is tegen deze bezuinigingen omdat er al fors is bezuinigd in de jaren voor 2016 en nog veel Gemeenschappelijke Regelingen deze klap niet te boven zijn gekomen en werken aan een financieel herstelplan. Daarbij zijn de 3 gemeenten die nu minder willen gaan bijdragen aan de WF7 medeondertekenaars van het Pact Westfriesland 7.1.

Tijdens de laatste raadsvergadering werd door de gemeenteraad een motie aangenomen die het college opdraagt om zich tegen de eenzijdige bezuinigingen op de Gemeenschappelijke Regelingen door andere Westfriese gemeenten uit te spreken en hun ambtsgenoten er op hun verantwoordelijkheden, verplichtingen en ambities in Westfries verband te wijzen.

De motie werd raadsbreed gesteund met de kanttekening dat de ChristenUnie tegen het het CAW deel stemde.

Reageren via facebook