Boze bewoners Tripkouw Midwoud blokkeren de weg, ‘gemeente houdt zich niet aan de afspraak’

MIDWOUD – Werd door een druk op de knop door wethouder Andrea van Langen nog het startschot gegeven voor de bouw van Tripkouw fase 2 in Midwoud, nu blijkt dat bij sommige inwoners van de Tripkouw de liefde tussen hun en de gemeente Medemblik danig is afgekoeld en ook tussen deze groep bewoners en een deel van de medebewoners is het geen pais en vree.

Uit onvrede bij een deel van de bewoners richting de gemeente Medemblik om niet nakomen van gemaakte afspraken van bewoners met een eerdere projectleider heeft deze groep de weg geblokkeerd waarna een andere groep de blokkades weer weg hebben gehaald. Op verzoeken van de bewoners om over de verzoeken te praten werd niet gereageerd.

Geert Mos (D66) wil nu de onderste steen boven krijgen hoe dit zo mis is kunnen gaan en wil daarom van het college weten hoe het proces tussen de gemeente en de bewonersgroepen sinds medio 2019 zijn verlopen en welke keuzes m.b.t.. de verkeersafwikkeling zijn gemaakt.  Geert Mos zegt dat in de loop van de tijd diverse varianten aan de orde zijn geweest en tijdens de bestuurlijke besluitvorming nog en keer tussentijds is een aangepaste keuze is gemaakt. Mos wil daarom van het college weten of van de kant van de gemeente Medemblik gemaakte keuzes nogmaals zijn aangepast en of daar overleg is geweest met de bewonersgroepen van de Tripkouw.

Geert Mos schrijft in een brief aan het college of zij op de hoogte zijn van de blokkade opgeworpen door bewoners van de wijk en als dat zo is welke acties de gemeente heeft ondernomen.  Maar ook hoe de gemeente kijkt naar de verdere afronding van de werkzaamheden en of het college mogelijkheden ziet om haar invloed aan te wenden om de verhoudingen binnen de buurt te normaliseren.

Reageren via facebook