11.6 C
Medemblik
21 september 2020 10:43
Medemblik Actueel.

Voorbeeld van hoe de weg mogelijk komt te liggen

Bouwrijp maken DEK-terrein start januari 2020

MEDEMBLIK – In januari 2020 start de aanleg van de bouwweg. Daarna wordt het hele bouwterrein in verschillende fases opgehoogd met zand en de sloten verbreed. In deze fase moet er ook veel grond worden afgevoerd. Deze is recent op PFAS onderzocht. 

Ook deze locatie zit er meer PFAS in de grond dan de zeer strenge landelijk toegestane norm. Omdat de grote onzekerheid rond de normering grote gevolgen heeft voor de prijsvorming door de aannemers bij de aanbesteding heeft de gemeente Medemblik besloten de aanbesteding van de bouwweg en het ophogen en voorbelasten van het terrein moeten opschorten tot eind december 2019.

De gemeente wacht op het definitieve sein vanuit het Rijk dat per 1 december 2019 de PFAS-norm tijdelijk wordt verhoogt zodat de grondhandel weer op gang komt en aannemers met reële prijzen kunnen inschrijven.

Verkoop kavels

In maart 2021 start de verkoop van de kavels, hiervoor is een stedenbouwkundige uitwerking gemaakt met de indicatieve maten van de kavels en de inrichting van de openbare ruimte.

Ondertussen zijn de vergunningen onherroepelijk geworden, dit zijn de watervergunning en omgevingsvergunningen. De vergunning om de bouwweg aan te leggen is reeds gegeven, dit heeft langer geduurd omdat eerst moest worden aangetoond dat de aanleg van de bouwweg langs de dijk niet van invloed is op de stabiliteit van de dijk.

Ook is de onderbemaling van de sloot rondom het terrein stopgezet om zo het water rondom het plangebied doorvaarbaar te maken. Het Hoogheemraadschap heeft hier toestemming voor gegeven. Het lagere slootpeil wordt pas opgegeven tijdens het bouwrijp maken van het terrein wat op zijn vroegst medio 2021 zal zijn.

Aan het einde van het jaar worden de resterende bomen en struiken gekapt om zo ruimte te maken voor de bouwweg en toegang tot het terrein.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

 

Reageren via facebook

Uw banner hier?
Uw banner hier?