Foto: De Bonte Piet

Westfriese gemeenten willen uniforme regionale afspraken met dierennoodhulporganisaties

WESTFRIESLAND – Naar aanleiding van de Nota Dierenwelzijn van de gemeente Hoorn (2017) zijn de zeven Westfriese gemeenten (WF7) bijeengekomen om twee van de acties uit de nota, het onderzoeken van de mogelijkheid tot het aangaan van een regieovereenkomst met de Dierenbescherming én hoe om te gaan met twee dierenambulances, verder uit te werken.

Uit dit onderzoek is een advies met 3 punten naar voren gekomen:

  1. Wettelijke taken
  2. Aanvullende taken
  3. Dierenwelzijnsbeleid

De gemeenteraden wordt gevraagd om besluiten te gaan nemen over een onderzoek om zo te kijken hoe de WF7 uniforme, regionale afspraken kunnen maken met individuele dierennoodhulporganisaties, voor het uitvoeren van wettelijke taken, tegen een kostendekkende vergoeding, en nader te onderzoeken welke eisen en prestatieafspraken de WF7 willen hanteren om met de dierennoodhulporganisaties afspraken te kunnen maken.

Zo moeten er afspraken worden gemaakt met organisaties als De Bonte Piet en de dierenambulances, met dierenartsen voor het uitvoeren van acute eerste dierennoodhulp aan het in het wild levende dieren. De WF7 streeft er naar om per 2021 een gemeenschappelijke dierenwelzijnsbeleid binnen de hele regio West-Friesland te hebben.

Dierenbescherming

Het was de bedoeling van de WF7 om de Dierenbescherming als hoofdaannemer aan te stellen maar deze heeft hier negatief op gereageerd. De Dierenbescherming adviseert de WF7 om uniforme, regionale afspraken te maken en vast te leggen met alle dierenopvangcentra en –ambulances binnen de keten van dierennoodhulp. Daarbij adviseert de Dierenbescherming een kostendekkende vergoeding te hanteren voor de uitvoer van de gemeentelijke, wettelijke taken. Voor de aanvullende taken adviseert de  Dierenbescherming eveneens om uniforme, regionale afspraken met dierennoodhulporganisaties.

De Dierenbescherming adviseert beide dierenambulances om te fuseren. Als dit niet mogelijk blijkt, adviseert de Dierenbescherming de WF7 om met beide ambulances individuele overeenkomsten aan te gaan met onafhankelijke toetsbare criteria, zoals het Keurmerk Opvang en Diervervoer.

 

Reageren via facebook