Speciale stuurgroep voor mensen met verward gedrag

MEDEMBLIK – Een toenemende aantal meldingen over mensen met verward gedrag heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord er doen besluiten om samen met het GGZ NHN, de gmeenten, GGD Hollands Noorden, huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland, RCO de Hoofdzaak, het Openbaar Ministerie, de Politie en het Veiligheidshuis deze stuurgroep op te richten.

Deze stuurgroep gaat werken aan een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag die overlast veroorzaken. De problemen die deze doelgroep heeft bevinden zich op het snijvlak van veiligheid en zorg. Hierdoor zijn oplossingen lastig te realiseren binnen één hulporganisatie. Om ervoor te zorgen dat mensen met verward gedrag de hulp en opvang krijgen die zij nodig hebben zet de stuurgroep zich in om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Dit doet de stuurgroep door invulling e geven aan de negen bouwsteden die het landelijk ‘Schakelteam Personen met Verward Gedrag’ heeft geformuleerd.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Per 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. Deze vervangt vanaf die datum de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). De Wvggz bepaalt dat iedereen een melding kan doen over een persoon voor wie het noodzakelijk is te onderzoeken of (gedwongen) geestelijke gezondheidszorg nodig is.

De gemeente wordt in de Wvggz verplicht gesteld dit verkennende onderzoek te doen. In de Wvggz zijn allerlei mogelijkheden ingebouwd om mensen geestelijke gezondheidszorg op te leggen. In tegenstelling tot de Bopz is gedwongen opname in de Wvggz een maatregel aan het einde van de lijn van mogelijkheden, ook maakt de Wvggz het mogelijk om buiten het psychiatrisch ziekenhuis zorg te geven, bijvoorbeeld thuis.

[signoff]

Reageren via facebook