Wethouder Dirk Kuipers: ‘Kabinet kom met geld over de brug voor de jeugdzorg’

MEDEMBLIK – Wethouder Dirk Kuipers wil dat het kabinet van de 11 miljard die zij in de knip hebben en waar nog geen bestemming voor is een groot deel gaat doorschuiven naar de gemeenten in Nederland om zo de soms grote problemen bij Wmo/jeugdzorg op te kunnen lossen.

Sinds de overgang van de Wmo/Jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten en de bezuinigingen die het kabinet daarop doorvoerde omdat ‘de gemeenten toch dichterbij de mensen staan’ is de Wmo en dan vooral de jeugdzorg het stiefkindje van de gemeenten.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten schreef eerder al: “Veel gemeenten kampen met tekorten op de jeugdhulp. De VNG stimuleert dat gemeenten handelingsperspectief zien om die tekorten aan te pakken, en agendeert bij het Rijk en de Tweede Kamer wat gemeenten aan instrumenten en middelen nodig hebben om hun verantwoordelijkheid waar te maken. We ondersteunen gemeenten om goede en toegankelijke jeugdhulp voor kinderen en ouders te bieden. We onderhouden netwerken waarin gemeenten onderling ervaringen uitwisselen en signalen met ons delen. De VNG koopt zelf hulp in bij de meest specialistische aanbieders die voor een groot deel van het land jeugdhulp bieden.

Voor de camera van Medemblik Actueel vertelt de wethouder dat het kabinet nu eindelijk eens met een structurele oplossing moet komen. “De gemeente signaleren veel eerder dan voorheen de problemen bij jongeren waardoor de kosten veel hoger zijn dan gedacht.” volgens de wethouder.

Afgelopen week liet de VNG al doorschemeren dat als het kabinet niet met meer geld over de brug komt het misschien beter is dat de gemeenten de Wmo/Jeugdzorg weer terug gaan geven aan het Rijk.

[signoff]

Reageren via facebook