14.3 C
Medemblik
26 september 2020 13:06
Medemblik Actueel.

Het gebied ten westen van de Schepenwijk zal in de nabije toekomst ook bebouwd gaan worden (Foto: GoogleMaps)
Het gebied ten westen van de Schepenwijk zal in de nabije toekomst ook bebouwd gaan worden (Foto: GoogleMaps)

D66: ‘grondspeculatie belemmert bouwplannen’

MEDEMBLIK – Goedkoop kopen om zo duur mogelijk te verkopen door kopers gouden bergen voor te spiegelen. Grondhandelaren vertellen mogelijke kopers van grond dat zij in bezit hebben voor dat de kavels waar zij interesse in hebben vanwege bouwplannen. Maar op veel van deze kavels zal nooit worden gebouwd blijkt uit onderzoek van het Financieel Dagblad. Bossen, weilanden en akkers, alles waar maar gespeculeerd kan worden wordt opgekocht door deze grondhandelaren om ze in kleine stukjes te hakken en dan met woekerwinsten door te verkopen.

In totaal is in heel Nederland ruim 2300 hectare agrarisch land eigendom van deze grondhandelaren, vergelijkbaar met een oppervlakte als de hele gemeente Leiden. Tot 10 jaar geleden deelde de Autoriteit Financiële markten nog wel eens boetes uit aan deze handelaren die illegaal grond aanboden als beleggingsobjecten maar geen vergunning hadden om dit te mogen doen.

In een gesprek met oud-gemeenteraadslid en nu lid van de D66-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Holland Arja Kapitein vertelt zij dat juist deze groep van grondspeculanten de bouwplannen van gemeenten sterk belemmeren, Versnippering van grond stuwt de prijzen en frusteert de bouw van woonwijken.

,,Niemand wil bouwen op versnipperde grond. Het versnipperen van grond als speculatie object levert de kopers van de kavels bijna nooit geld op. Wel belemmert het de bouw van woningen en bedrijfspanden. ‘Grondspeculanten houden de gemeente tegen.’ Het FD heeft onderzoek gedaan onder de gemeenten naar de effecten van de versnippering van bouwgrond door speculatie. Meer dan twintig gemeenten laten weten dit als een belemmering te zien voor toekomstige bouwprojecten. De VNG bevestigt dat gebiedsontwikkeling hierdoor duurder wordt,” vertelt Arja Kapitein

Op meer dan 500 locaties hebben grondhandelaren bossen, weilanden en akkers in stukken geknipt en verkocht aan particuliere beleggers in de hoop op waardestijging door toekomstige bebouwing. Vaak hebben zij een hoge grondprijs betaald.

Hopelijk helpt bewustwording van deze problematiek zowel gemeenten in haar aanpak om meer woningen te realiseren als potentiële investeerders te voorkomen dat ze geld investeren in grond wat mogelijk nooit wat gaat opleveren

Arja Kapitein

,,Juist door de versnippering worden toekomstige bouwprojecten onhaalbaar: de grondprijs te hoog en onderhandelingstijd te lang. De Wet voorkeursrecht biedt de gemeenten geen oplossing voor deze praktijken. Onteigenen is een tijdrovend proces en kost veel geld. Bouwprojecten gaan dan gewoon niet door. Dus uiteindelijk levert het de kleinere particuliere investeerders zelden geld op,” gaat Arja kapitein verder.

D66 is geschrokken van de omvang die dit lijkt te hebben en daarom hebben Arja Kapitein en Amélie Strens van D66 hierover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Zij willen graag weten hoe bekend dit verschijnsel, in welke omvang dit voorkomt in Noord Holland en of er mogelijkheden zijn om hier wat tegen te kunnen doen.

Dat deze problematiek actueel is, bleek dat nadat D66 de vragen heeft gesteld, ook naar boven is gekomen dat dit in Opmeer speelt. Een projectontwikkelaar verkoopt op dit moment kleine percelen bij de Wipburglaan, met het verhaal dat er een bestemmingswijziging is geweest van ‘agrarisch’ naar ‘wonen, erf en tuin’. De gemeente Opmeer ontkent deze bestemmingswijziging.

Arja Kapitein en Amélie Strens willen u van de Gedeputeerde weten:

  1. Kent het college de problematiek van het genoemde krantenartikel en is deze ook van toepassing in de provincie Noord-Holland?
  2. Er wordt gesproken over 20 gemeenten en 500 locaties in het FD onderzoek. Welke Noord-Hollandse gemeenten en locaties zitten hierbij?
  3. Beschikt het college over gegevens over grondspeculatie in Noord-Holland? Is bekend welke omvang dit heeft in Noord-Holland en welke grondhandelaren dit doen?
  4. Worden in Noord-Holland toekomstige bouwprojecten belemmerd door versnipperde
    bouwlocaties? Welke zijn dit? Is bij het college bekend of deze manier van grondspeculatie ook voorkomt in gebieden waar nog geen bouwbestemming op ligt?
  5. Is het college het met ons eens dat deze manier van grondspeculatie voorkomen zouden moeten worden? Zo ja, welke mogelijkheden ziet het college om dit te bereiken?

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook

Uw banner hier?
Uw banner hier?