Medemblik Actueel.

Bedrijven

Moederbedrijf Smallsteps overgenomen door KidsFoundation

MEDEMBLIK – Smallsteps heeft een nieuwe eigenaar, de huidige eigenaar Partou is overgenomen door KidsFoundation en is daarmee in 1 klap verreweg de grootste aanbieder van kinderopvang in Nederland.

De nieuwe partij verzorgt dagelijks de opvang voor 60.000 kinderen. Er werken 8.000 betrokken medewerkers in de ruim 650 locaties, verdeeld over heel Nederland. Daarmee krijgt de organisatie een aandeel van ongeveer 8% in de markt voor kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang. De combinatie Partou en KidsFoundation (moederbedrijf van onder andere Smallsteps, Zus&Zo, SKS en Belle Fleur) heeft hiermee een uitstekende basis om te blijven investeren in pedagogische kwaliteit, opleidingen voor medewerkers en locaties. En kan daarnaast adequaat inspelen op wijzigingen in wet- en regelgeving en veranderende economische omstandigheden. Op de locaties blijft het dagelijkse contact met ouders en kinderen persoonlijk en vertrouwd, zoals ouders dat gewend zijn.

Jeanine Lemmens, CEO van KidsFoundation: “Samen kunnen we ouders in heel Nederland de best gewaardeerde kinderopvang bieden. Beide kinderopvangorganisaties hebben de afgelopen jaren structureel geïnvesteerd in en hard gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit. De combinatie van Partou en KidsFoundation voegt het beste van beide kinderopvangorganisaties samen”.

Katinka Reuling, CEO van Partou: “Wij zijn trots op wat wij de afgelopen jaren bereikt hebben in de kinderopvangsector. Het is belangrijk dat de sector zich blijft ontwikkelen om de toegankelijkheid van kwalitatieve kinderopvang te vergroten voor alle ouders. Door onze krachten te bundelen dragen we daaraan bij. Ook worden we als werkgever aantrekkelijker door meer doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.

”Door de krachten te bundelen kunnen KidsFoundation en Partou samen verder werken aan de ontwikkeling van het jonge kind en het vak van pedagogisch medewerker. De combinatie profiteert ook van de samenwerkingen met toonaangevende universiteiten en opleidingsinstituten die beide partijen hebben.

KidsFoundation eigenaar Onex wordt samen met de Nederlandse participatiemaatschappij Waterland eigenaar van de nieuwe combinatie en neemt de aandelen Partou over van de Nederlandse investeringsmaatschappij Navitas Capital. Het vestigingsnetwerk blijft in stand. Ouders en kinderen behouden de vertrouwde gezichten van de pedagogisch medewerkers. Het is de verwachting dat het aantal pedagogisch medewerkers op de locaties verder zal toenemen, vanwege de groeiende vraag naar kinderopvang.

De ondernemingsraden van beide organisaties zijn op de hoogte gebracht en om advies gevraagd. De voorgenomen samenvoeging is onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuring van de betreffende toezichthouders.. Na afronding van de voorgenomen samenvoeging zal een gezamenlijke commissie een plan opstellen om de integratie, strategie, servicekantoor-activiteiten, aansturingsmodel en de merken, verder vorm te geven.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook