Medemblik Actueel.

4.5 miljoen voor 8 maanden jeugdzorg bij Parlan

MEDEMBLIK – Afgelopen jaar hebben de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord besloten om de Jeugdzorg onder te brengen bij Horizon Jeugzorg en Onderwijs en niet langer bij Parlan Jeugdzorg. Deze overstap zorgde ervoor dat Parlan Jeugdzorg o.a. een kortgeding heeft aangespannen tegen de 18 gemeenten maar de rechter besliste dat de gemeenten geen fouten hebben gemaakt bij de aanbesteding waarna Parlan Jeugdzorg de actie toch voort ging zetten en o.a. de patiënten en de ouders erbij ging betrekken.

Op 21 december 2018 is er op het ministerie van VWS overleg geweest tussen de minister, de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ), Parlan Jeugdzorg en de woordvoerder van de 18 gemeenten over de zorgcontinuïteit van de jongeren in het Transferium in Heerhugowaard en de voortzetting van Transferium/Parlan.

Afgesproken is dat de cliënten van Parlan Jeugdzorg die op 3 februari 2019 nog woonachtig zijn in het Transferium daar blijven om hun traject af te maken, tot maximaal 3 oktober 2019. Parlan heeft aangegeven dat de gemiddelde duur van opname 7.6 maanden is en met een maximum van 8 maanden. De meester jongeren bij Parlan zullen dus voor 3 oktober de opname hebben verlaten.

De kosten van deze zorgcontinuïteit worden grotendeels gedragen door de 18 gemeenten. Hier zijn afspraken overgemaakt, waaronder:

  1. Vast component: het dagtarief JeugdzorgPlus
  2. Flexibel component: bijbetaling door de gemeenten om eventuele leegstand tot 4 oktober 2019 te compenseren

Het vaste component komen te laste van de gemeente waar de jongere woont en dat tarief bedraagt per 1-1-2019 €414,54 per etmaal.

De kosten voor het flexibele component zijn conform het reguliere dagtarief. Er is afgesproken dat er maximaal 46 lege plekken voor maximaal 241 dagen gecompenseerd kunnen worden. Het kan zijn dat er gedurende deze 241 dagen door Parlan op een andere wijze invulling wordt gegeven aan deze lege plekken (nieuw aanbod). In dat geval worden deze opbrengsten verdeeld op basis van 50/50% tussen Parlan en de NHN-gemeenten. De eventuele plaatsingen voor JeugdzorgPlus vanuit IJmond en Zuid-Kennemerland op de lege plekken blijvenbuiten beschouwing. Op deze manier blijft er extra geld voor Parlan over om hiermee de (innovatieve, structurele) ombouw te financieren.

De kosten voor bovengenoemde afspraak worden op basis van inwonersaantal over de achttien gemeenten verdeeld. Voor de gemeente Medemblik betekent dit een maximum bedrag van € 305.601,- Voor alle duidelijkheid: dit zou het totale bedrag zijn indien er per 4 februari 2019 al 46 lege bedden zullen zijn. Dit is echter niet realistisch. Volgens Parlan stromen er gemiddeld zes cliënten per maand uit. Dit betekent dat er pas in september 2019 op de maximale 46 lege bedden komen. Een groot deel van dit bedrag zijn reguliere zorgkosten die sowieso moeten betalen (de vaste component). Ook wordt een deel van dit maximum bedrag mogelijk verminderd door opbrengsten zoals hierboven beschreven (50/50 regeling). Door daarnaast de leegstand te compenseren, garanderen we de zorgcontinuiteit voor de jongeren die nu zorg ontvangen.

Na 3 oktober is er afgesproken dat Parlan, de TAJ, de 18 gemeenten en het ministerie van VWS gezamelijk verder zullen gaan in het doorontwikkelen van Transferium in Heerhugowaard waarbij mogelijk op termijn financiële steun zal worden gevraagd bij het ministerie van VWS of bij de 18 gemeenten. De gemeenten hebben geen toezeggingen gedaan maar zullen aanvragen binnen de wettelijke kaders afhandelen.

Parlan zal twee plannen in kaart gaan brengen, a: een scenario waarbij er een alternatief voor Transferium (mogelijk verhuur aan Horizon Jeugdzorg)  en b: sluiting van Transferium

Overzicht van de totale maximale kosten van de 18 gemeenten:

Reageren via facebook