Inspectie verlengt verscherpt toezicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord

MEDEMBLIK – Op 30 maart 2018 is Veilig Thuis Noord-Holland Noord onder verscherpt toezicht gesteld voor een periode van zes maanden. Veilig Thuis Noord-Holland Noord (onderdeel van GGD Hollands Noorden) heeft meer tijd nodig om verbeteringen te realiseren. Zij heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gevraagd om een verlenging. De inspectie verlengt het verscherpt toezicht van 1 oktober 2018 tot 15 januari 2019.

De inspectie heeft geconstateerd dat Veilig Thuis Noord-Holland Noord op alle verbeterpunten maatregelen heeft ingezet, maar dat deze nog niet op alle punten leiden tot afdoende verbeteringen. Het sturen op de wettelijke termijnen en het monitoren van meldingen vraagt om meer aandacht.

Tegelijkertijd worden op dit moment wel de goede stappen gezet om tot duurzame resultaten te komen. Veilig Thuis Noord-Holland Noord laat voldoende urgentiebesef en actiebereidheid zien, daarom heeft de inspectie het vertrouwen dat de organisatie deze verbetering zal doorzetten.

Gedurende het traject van verscherpt toezicht voert de inspectie op meerdere momenten verschillende toezichtactiviteiten uit. Deze bestaan onder andere uit (on)aangekondigd toezicht op locatie, bestuurlijke gesprekken en het structureel volgen van managementinformatie.

In de verlengde periode van het verscherpt toezicht bekijkt de inspectie of de aangekondigde verbetermaatregelen uitgevoerd worden en leiden tot de beoogde resultaten.

Reageren via facebook