Medemblik Actueel.

Medemblik

CDA blij met voortzetting ‘Parents in Control’

Medemblik – De gemeente heeft in november 2014 een informatieavond voor ouders georganiseerd. Deze avond heette ‘Welkom in het fietsenhok’ en had tot doel om een reële kijk te geven op drugsgebruik onder jongeren. De informatiebehoefte bleek groot want de avond werd zeer goed bezocht. Dit leidde tot het organiseren van een tweede informatieavond in april 2015.

Deze avond heette ‘Welkom op het feest’ en stond in het teken van het herkennen van drugsgebruik (signaleren) en wat je kunt doen als ouder wanneer er sprake is van drugsgebruik (doorpakken bij signalen). Ook is er toen onderzocht of er behoefte zou zijn aan het oprichten van een praatgroep. Dit bleek zo te zijn en in november en december 2015 zijn er bijeenkomsten geweest waarbij ouders elkaar konden ontmoeten om ervaringen uit te wisselen over de verslaving van hun kind of bij vermoedens daarvan. De avonden stonden los van elkaar, werden op uitnodiging georganiseerd en waren vrijblijvend te bezoeken.

Op vragen van het CDA-fractielid Claudia Selders over een verdere voorzetting door de gemeente Medemblik met dit project is positief op gereageerd door het college. Dankzij deze bijeenkomsten is er speciaal voor de ouders een emailadres geopend waar zij hun vragen kunnen stellen. Maar ook hebben de ouders nu de mogelijkheid om met de jongerenwerker contact op te nemen, deze jongerenwerker is direct betrokken bij de ‘Denktank’ en kan ook via het emailadres parentsincontrolmedemblik@gmail.com worden bereikt.

De gemeente zal dan ook waar mogelijk ondersteuning gaan bieden bij vragen vanuit deze groep ouders en ook zal de gemeente als deze groep hier om vraagt de media gaan inschakelen.

Drank- en alcoholmisbruik West-Friesland onder jongerenschrikbarend hoog

Het aantal jongeren dat verslaafd is aan drugs en alcohol in West-Friesland is hoog, vorige week werd een rapport openbaar gemaakt van een rioolonderzoek in Enkhuizen waaruit blijkt dat de hoeveelheid drugs dat in het rioolwater is aangetroffen vele malen hoger ligt dan in een stad als Amsterdam of in andere wereldsteden als Kopenhagen en Berlijn.

In Enkhuizen wordt meer drugs gebruikt dan in Amsterdam

Reageren via facebook