Stevent Medemblik af op 30% OZB-verhoging?

MEDEMBLIK – De problemen bij vrijwel alle gemeenten stapelen zich meer en meer op, grootste boosdoener is het sociaal domein waar grote tekorten zijn en waar Den Haag de knip stijf dicht houdt.

Tijdens de commissievergadering van donderdagavond wees wethouder Harry Nederpelt naar buurgemeente Stede Broec die het onroerendezaakbelasting (ozb) met 30% gaat verhogen, Nederpelt zinspeelde op de mogelijkheid dat ook Medemblik dit zal moeten doen als Den Haag niet meer geld vrijmaakt voor het sociaal domein.

Lees ook: Medemblik heeft tekort van 1 miljoen op Sociaal Domein, PvdA wil opheldering

Eerder dit jaar vertelde wethouder Dirk Kuipers ook al over de problemen bij de Wmo/jeugdzorg. Voor de camera van Medemblik Actueel vertelt de wethouder dat het kabinet nu eindelijk eens met een structurele oplossing moet komen. “De gemeente signaleren veel eerder dan voorheen de problemen bij jongeren waardoor de kosten veel hoger zijn dan gedacht.” volgens de wethouder.

[signoff]

Reageren via facebook