Medemblik gaat bedreigingen en intimidatie van raadsleden hard aanpakken

MEDEMBLIK – De afgelopen jaren zijn ook in de gemeente Medemblik voorvallen geweest waarbij raadsleden zijn bedreigt of zijn geïntimideerd, daarom is nu besloten om een protocol voor raads- en commissieleden te maken waarin staat hoe men om moet gaan met personen die grensoverschrijdend gedrag vertonen.

Het protocol ‘grensoverschrijdend gedrag’ biedt de raads- en commissieleden een handvat bij het omgaan met ongewenst gedrag (agressie, intimidatie, bedreiging). Voor volksvertegenwoordigers is het belangrijk dat zij gemakkelijk benaderbaar zijn. Het publieke en politieke debat dient vrij van bedreiging en intimidatie gevoerd te kunnen worden. Wanneer zij geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag van burgers: uitschelden, beledigen, bedreiging, stalken, agressie dient dit niet te worden geaccepteerd. Dit gedrag dient een vervolg te krijgen. De in het protocol opgenomen afspraken zijn erop gericht om in overleg regie te voeren bij dit ongewenste gedrag.

De gemeente Medemblik stelt dat onder de noemer grensoverschrijdend gedrag valt:

  1. (non)-Verbale agressie (ook in social media): Belediging, vernedering, aantasting goede naam of eer, zwart maken, treiteren en discriminatie.
  2. Persoonsgerichte bedreiging: Houding, gebaar, volgen, stalken, intimidatie, bemoeilijken/onmogelijk maken of juist dwingen tot handelingen/ werkzaamheden, lokaalvredebreuk, schenden, kwetsen van het schaamtegevoel, eerbaarheid, seksuele intimidatie, poging tot schoppen, slaan en verwonden.
  3. Fysieke agressie: Handtastelijkheden, dreigen met een voorwerp, poging tot verwonding, meubels vernielen, objecten toegooien, het verlaten van een vertrek verhinderen, werk fysiek hinderen, duwen/trekken of grijpen, spugen, bijten of krabben, slaan/stompen of schoppen, kopstoot en verwonding.

Het bericht gaat verder onder de afbeelding

Om de gemeenteraads- en commissieleden weerbaar te maken tegen grensoverschrijdend gedrag gaan zij worden getraind om zo riscovolle situaties de baas te kunnen worden. Ook kan de persoon die dit gedrag vertoond een telefoonverbod krijgen als deze via de telefoon de betreffende gemeenteraards- of commissielid bedreigd of intimideerd. De duur van zo’n verbod hangt af van de zwaarte van het incident.

Ook kan tijdens beladen raads- en commissievergaderingen er voor worden gezorgd dat de desbetreffende raads- of commissielid niet alleen naar de vergadering komt en ook niet alleen naar huis gaat. Tijdens een beladen vergadering kan de bode handelend optreden of kan er beveiliging worden ingeschakeld. Mocht het toch nog uit de hand lopen dan wordt direct 112 gebeld. Dit is ook het geval als de bedreigingen buiten het gemeentehuis en in de privésfeer gebeurd.

Reageren via facebook