PvdA wil versneld bouwen in Twisk, Hauwert en Zwaagdijk-West

MEDEMBLIK – Tijdens de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode diende de PvdA een motie in om bouwplannen in Twisk, Hauwert en Zwaagdijk-West nader te concretiseren en te versnellen. De specifieke voorkeur betreft in deze kernen de sociale koopwoningen. Tijdens de laatste commissievergadering liet wethouder Tigges namelijk weten, dat er momenteel te weinig ambtenaren zijn om nieuwe bouwaanvragen in behandeling te nemen.

Ondanks de grote vraag naar sociale koopwoningen in de gemeente Medemblik bestaat er zodoende een risico op uitstel of onnodige vertraging bij bouwprojecten in onze gemeente. Nagenoeg de gehele raad steunde de motie van de PvdA en het college moet nu met een voorstel komen.

De motie over conciërges (met beperkingen) op basisscholen kreeg uiteraard wel de sympathie van de PvdA, maar met de nodige vraagtekens. De indieners gaan namelijk voorbij aan het feit, dat dit niet een bevoegdheid van de raad is, maar van schoolbesturen en directies. Ook het college van B&W ondersteunt de opvatting van de PvdA. Een meerderheid van de raad besloot desondanks toch om op de stoel van schoolbesturen gaan zitten.

Sympathieke motie, maar: schoenmaker blijf bij je leest!

Reageren via facebook