14.7 C
Medemblik
9 juli 2020 04:18
Medemblik Actueel.

Een bovengrondse of toch een ondergrondse parkeergarage......

Politiek: BAMM tegen bouw parkeergarage centrum Medemblik

MEDEMBLIK – Vooral de inspraken van de bewoners hebben daarbij invloed op de gedachte bepaling die BAMM op dit moment heeft. BAMM is van mening dat de wensen van de bewoners leidend dienen te zijn, en ondergeschikt aan andere wensen en ambities.  Daarbij stelt de gemeente in beleidsbepalende stukken, dat leefbaarheid van de burgers moet worden verbeterd, en dicht ze de dorpsraden daarbij een grote rol toe, en wil men dat de z.g. burgerparticipatie steeds meer leidend gaat zijn.  Onze gedachte is dat dit laatste in deze zaken beter had kunnen zijn, en dat we als raad de burgermeningen een betere beoordeling dienen te begeven.

Allereerst opgemerkt, wat BAMM betreft staat het MAZ. plan ter discussie. Dit blijkt op meerdere punten onvoldoende doordacht, en in uitvoering op punten niet erg realistisch, en kent al meerdere bijstellingen en veranderingen, zodanig dat het oorspronkelijke plan al flink is uitgekleed. We concluderen hierbij dat er meer aan het aantrekkelijk maken van Medemblik voor toeristen enz., is gedacht, met publiekstrekkers etc. en er niet zo erg bij na is gedacht, in welke mate dit de leefomstandigheden van de meest betrokken burgers, zijnde de omwonenden in een cirkel van enkele honderden meters rond de locatie, daarbij zou verbeteren of verslechteren.

Dan menen we dat we alle bezwaren tegen de parkeergarage van de omwonenden kunnen volgen en delen,  en komt het maar zelden voor dat dergelijke, wat gecompliceerder plannen in prijs meevallen, tegenvallen komt vaker voor.  Als bij ons de juiste indruk is ontstaan, begrijpen we dat zowel de omwonenden, als ook de stadsraad, als ook de winkeliersvereniging, en stichting Rondom, er de voorkeur aan zouden geven dat de z.g. nieuwbouw bij het stadhuis wordt gesloopt en wordt ingericht als parkeer en stadsplein, dus meer het belang van de omgevende bewoners, en de Medemblikkers, dan toeristische en recreatieve belangen van derden.

Dan stelt BAMM dat er zich buitendijks, een parkeerplaats bevindt, die ruimte biedt en prima bruikbaar is, en naar we aannemen, in overleg met de buurgemeente, kan worden uitgebreid en verbeterd, b.v. ook met cameratoezicht. In ca. een minuut lopen is men op de plaats waar nu over een parkeergarage voorziening wordt gesproken, en waar de omwonenden zeer gedegen bezwaren tegen hebben geuit. Alleen betere bewegwijzeringen en betere bekendheid zijn nodig.  Nu men 100 meter in een minuut loopt is men in 5 minuten van die parkeerplaats bij de Kwikkelse brug. Ook op de vooroevers is ruimte voor langparkeerders ten overvloede beschikbaar.

Een laatste bedenking zijn de hoge bedragen waar we zeer gemakkelijk over spreken, met daarbij allerlei onzekerheden en zaken die nog vies tegen kunnen vallen. Het komt er op neer dat als we 200 parkeerplaatsen maken op een discutabele plaats, met diverse nadelen, dat we snel 30.000 euro per parkeerplaats kwijt zijn, wat door alle burgers van Medemblik moet worden opgebracht,  waar omgerekend iedere bewoner ca. 150 euro aan moet betalen, dan vinden wij dit een onevenredig hoog, en niet verantwoord bedrag. Derhalve stemmen we tegen het raadsvoorstel.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?