Medemblik Actueel.

Algemeen

Zwemkom Koopmanspolder wordt weer natuurgebied

WERVERSHOOF – De zwemwaterkwaliteit in de Koopmanspolder is niet optimaal, vorig jaar werd de kwaliteit zelfs als slecht beoordeeld. Dat komt omdat de doorstroming niet optimaal is, maar het ligt ook aan de bodem. De plas heeft een zandige donkergrijze vaste waterbodem die niet prettig aanvoelt. Recreanten ervaren dit als een laag baggerslib. Uit onderzoek blijkt dat het gehalte slib minimaal is, de kosten om dit te verwijderen fors zijn en de inschatting dat het effect op de kwaliteit van de plas minimaal is.

Andere mogelijkheden

Het Recreatieschap gaat nu kijken of de middelen die hiervoor zijn anders kunnen worden ingezet om het terrein en de zwemkom een impuls te geven.  De zwemkom is nu vooral het domein van honden terwijl het was bedoeld als zwemplek voor mensen die daar willen zwemmen.

Het Recreatieschap heeft plannen om de zwemkom een andere functie te gaan geven, natuurgebied, en zal daarom de stranden op het naastgelegen van de Koopmanspolder gaan verbeteren. Hierbij zal het Recreatieschap de wens van de gemeente om een voorziening voor loslopende honden gaan realiseren en wordt er direct gekeken of er een koppeling kan worden gemaakt met het naastgelegen natuurproject.

Eigendomssituatie

Wel loopt het Recreatieschap tegen 2 problemen op om deze plannen te realiseren, probleem 1 is de eigendomssituatie, het gebied is geen eigendom van het Recreatischap maar van het Rijk en er is nooit een formele afspraak gemaakt over het gebruik van het terrein door het Recreatieschap.  Het tweede probleem zijn de strekdammen, deze zijn hoognodig aan groot onderhoud toe maar omdat er nooit een gebruikersovereenkomst is gesloten zijn ook over de strekdammen nooit afspraken gemaakt. Daarom is het Recreatieschap nu in gesprek met Rijkswaterstaat om deze problemen op te lossen.

Reageren via facebook