VVD, PWF,GB en PvdA, ‘eerst parkeren oplossen dan verder praten over stadhuis’

MEDEMBLIK – Er moet eerst een oplossing komen voor het parkeerprobleem in de binnenstad voordat er verder gepraat wordt over de nieuwe invulling voor het voormalige gemeentehuis in Medemblik. Dat is de oproep van een motie die de raadsleden Mark Raat (VVD), Roel Braaksma (Gemeentebelangen), Bert de Jong (PvdA) en Siem Zeilemaker (PWF) zullen indienen bij de raadsvergadering van donderdag 5 oktober.

Als de motie een meerderheid haalt in de gemeenteraad, krijgt wethouder Tigges de opdracht met de projectontwikkelaar in gesprek te gaan te wachten met verdere ontwikkelingen van de plannen. Op korte termijn zal de gemeente dan een onderzoek doen naar een parkeervoorziening (bijv. een parkeergarage) voor ca. 200 auto’s, als onderdeel van het nieuwe plan. In januari 2018 of eerder kan de gemeenteraad dan een besluit nemen hoe het verder moet met de plannen.

De motie luidt als volgt:

  1. Er zou moeten worden voorzien in een parkeeroplossing voor ca. 200 auto’s op de huidige locatie van het voormalige gemeentehuis;
  2. Deze oplossing gevonden kan worden in de aanleg van een parkeergarage;
  3. Door deze optie andere aanpassingen (verplaatsen Rondom tent, aanpassingen Kerkplein en busstation etc.) wellicht niet direct noodzakelijk zijn en hierdoor een kostenbesparing ontstaat t.o.v. het huidige plan;
  4. De gemeente logischerwijs ook bereid moet zijn om zelf bij te dragen in de kosten van een degelijke parkeervoorziening;
  5. De precieze invulling moet worden ondersteund met cijfers en geschatte bedragen teneinde een degelijke discussie te kunnen voeren;

Mocht de motie worden aangenomen dan moet college de projectontwikkelaar de opdracht geven om de plannen in de ijskast te zetten om een verdere planuitvoering mogelijk te maken. Dit zal dan tot eind dit jaar duren. Er is dan ook tijd om een quickscan te houden waarin wordt gekeken welke oplossingen er mogelijk zijn voor een parkeervoorziening van 200 auto’s, maar ook wat de kosten hiervan zijn.

Reageren via facebook