Medemblik Actueel.

De aanvlieg- en vertrekroutes van Luchthaven Lelystad

Zorgen bij de politiek om aangepaste vliegroutes Lelystad, PWF wil antwoorden college

MEDEMBLIK – De fractie van Progressief West-Friesland is geschrokken van de plannen van de staatssecretaris om de vliegroutes van Luchthaven Lelystad boven de Veluwe sterk aan te passen en deze meer over o.a. West-Friesland en Hollands Kroon te verleggen waardoor de vliegtuigen nu wel hoger komen aanvliegen maar een scherpe daling inzetten naar Lelystad.

In een brief aan het college stelt PWF een zevental vragen:

  1. Is het college door het Rijk of een andere organisatie op de hoogte gebracht van het voornemen van het verleggen van de laagvliegroutes over de Kop van Noord Holland en West-Friesland? Zo ja, wanneer bent u daarvan op de hoogte gebracht en wat was uw reactie?
  2. In de week 18 september zal de tweede kamer spreken over de laagvliegroutes van vliegveld Lelystad en in november zullen de definitieve routes worden vastgesteld.
  3. Indien de laagvliegroutes verlegd gaan worden en de vakantievluchten laag over West-Friesland en Medemblik zullen gaan vliegen is bij u bekend wat de negatieve effecten op en gevolgen voor onze inwoners zijn op het gebied van gezondheid, geluidsoverlast en veiligheid? Wat gaat u doen om ons daartegen te beschermen? De ambitie van de WF7 is om binnen een aantal jaren tot de top 10 van de meest aantrekkelijke regio’s van het land te behoren. Mochten de laagvliegroutes over de regio West-Friesland gaan zal dit het leefklimaat maar ook het toeristisch klimaat verslechteren. 
  4. Gaat u met de WF7 de samenwerking zoeken om deze ambitie in stand te houden en hoe gaat u dit doen?
  5. Is het u bekend dat West-Friesland, cq Medemblik niet wordt genoemd in de MER?
  6. Bent u, met ons, van mening dat de regering, de 2e kamer en mogelijk andere instanties op korte termijn benaderd dienen te worden teneinde de gevolgen voor Medemblik en West-Friesland helder te krijgen voordat definitieve besluiten kunnen worden genomen in de 2e kamer?
  7. Wilt u aangeven wat de, door u, te nemen acties zullen zijn? 

Het college zal binnen twee weken antwoord geven op deze vragen. Maar mocht de Tweede Kamer de gewijzigde plannen aannemen dan zal het aantal vliegbewegingen op een hoogte van 1600 tot 2400 meter boven West-Friesland sterk toegaan nemen, vooral in de vroege ochtenduren en in de begin uren van de nacht wanneer de vakantievluchten vertrekken en binnenkomen.

Reageren via facebook