HVC-debat loopt goed af voor wethouder Tigges

MEDEMBLIK – Gemakkelijk had de wethouder het niet donderdagavond tijdens een ingelast debat over de topsalarissen bij het HVC. De nieuwe directeur van Steensel bleek, ondanks een duidelijk nee van de gemeenteraad, toch met instemming van de wethouder boven de WNT (Balkenendenorm) te gaan verdienen.

CAW

PWF-voorman Siem Zeilemaker ging er ook direct met een gestrekt been in en vroeg zich hard op af wat een gemeenteraad nog voor nut heeft als een wethouder zich toch niet aan de opdracht houdt om tegen een hoger salaris dan WNT te stemmen. Het CAW bleek tijdens een vergadering waar alle 7 wethouders bij aanwezig waren toch voor WNT + 10% te hebben gestemd. VVD-fractievoorzitter Mark Raat wees Tigges op zijn D66 achtergrond en vroeg zich af of hij wel een echte democraat is door zich toch om te laten praten en mee te stemmen terwijl de opdracht klip en klaar was.

In het midden een furieuze PWF-fractieleider legt de wethouder het vuur aan de schenen (Foto: HBP Media)

“U had gewoon de opdracht die wij u meegaven naar het CAW om tegen een hoger salaris dan WNT te stemmen moet aanhouden, en niet ineens mee moeten stemmen, u kunt ons nu niet meer recht in de ogen kijken,” zei Zeilemaker tegen de wethouder.

Vrijwel de volledige gemeenteraad, op D66 en het CDA na, wezen het handelen van de wethouder af, Anneke van der Geest van PW2010 wist zelfs te melden dat door het handelen van de wethouder de gemeenteraad het pispaaltje is en juist zij er door de bevolking op worden aangesproken dat weer iemand boven de Balkenendenorm gaat verdienen.

HVC liegt en bedriegt.

HVC wil sinds dit jaar ineens geen bedragen meer prijsgeven over wat de salarissen van de directieleden zijn, in het jaarverslag 2015 stond dit nog keurig per directielid omschreven, in 2016 stond er 1 regel, salarispost HVC 74 milijoen, dit is het salaris van alle werknemers van HVC. Op vragen van NH Nieuws/Medemblik Actueel aan HVC om deze salarissen openbaar te maken werd negatief geantwoord en ook via de wet Openbaar Bestuur bleek het niet mogelijk te zijn deze cijfers naar boven te halen.

Nog opmerkelijker is dat in alle verslagen staat te lezen dat de nieuwe directeur, die vanuit de organisatie zelf komt, WNT+ 10% moest krijgen omdat hij anders erop achteruit zou gaan, wat dus wil zeggen dat ook hij als onderdirecteur van HVC al meer dan de wettelijke norm WNT verdiende. Vreemd is dan ook dat donderdagmiddag om 5 uur er ineens een e-mail vanuit HVC aan de wethouder werd gestuurd waarin HVC meldde dat de directeur niet boven WNT verdiende, maar dat hij juist onder WNT verdiende. Dit bracht de volledige gemeenteraad in verwarring en vrioegen zich dan ook af waarom de nieuwe directeur dan ineens 10% boven WNT moet gaan verdienen.

UIt onderzoek van NH Nieuws/Medemblik Actueel blijkt dat ook de overige directieleden ook nu nog ruim boven WNT verdienen en dat in de toekomst het nog maar de vraag is of een nieuwe directielid wel WNT krijgt of dat ook daar de wet weer met voeten gaat worden getreden.

En ondertussen klaagt de bevolking steen en been over containers die niet frequent genoeg worden geleegd, stinkende containers, gaan de lasten enkel omhoog en blijft HVC weigeren opening van zaken te doen over de salarissen van de directieleden.

Motie van afkeur

Siem Zeilemaker besloot om een motie van afkeur tegen de wethouder in te dienen, en ondanks de vele raadsleden die het volledig eens waren met Zeilemaker besloten ze toch op een enkeling na de motie niet te steunen, maar 7 van de 27 raadsleden stemden voor de motie.  Dat het vertrouwen van de raad in de wethouder een flinke deuk heeft opgelopen bleek wel toen Tigges diep door het stof moet gaan en zijn excuses aan de raad moest maken.

CAW

Ook werd er besloten dat de wethouder maar eens moet gaan onderzoeken of het CAW, het voormalig afvalverwerkingsbedrijf van West-Friesland, uberhaupt nog wel overlevingskansen heeft, zeker na deze fiasco en schoffering van de gemeenteraden in West-Friesland. Tigges beloofde hiermee aan de slag te gaan.

Reageren via facebook