14.6 C
Medemblik
8 juli 2020 11:48
Medemblik Actueel.

Foto: GoogleMaps
Foto: GoogleMaps

CDA juicht aanpak verkeersveiligheid winkelcentrum Zwaagdijk-Oost toe, maar geen sprake van verdere uitbreiding winkelbestand

ZWAAGDIJK-OOST – Gezamenlijk de handtekening zetten kon vanwege de coronacrisis niet, maar de handtekening is dan eindelijk gezet om de verkeersveiligheid bij het winkelcentrum in Zwaagdijk-Oost voor eens en altijd op te lossen.

Lees ook: Gevaarlijke verkeerssituatie winkelcentrum Zwaagdijk eindelijk aangepakt

Het CDA laat bij monde van Ed Meester aan Medemblik Actueel weten dat zij heel blij zijn dat de handtekeningen eindelijk zijn gezet en dat er nu eindelijk iets gaat gebeuren om de verkeersveiligheid bij het winkelcentrum te verhogen, maar dat er van een uitbreiding van het aantal winkels geen sprake kan zijn.

Fractievoorzitter Ed Meester zegt in een reactie tegen Medemblik Actueel: ‘Het had al veel eerder kunnen en moeten gebeuren, maar het college, de politiek en dhr Entius zaten lange tijd niet op één lijn. Volgens de advocaat van dhr Entius lag dat aan de politiek, maar wat het CDA betreft, steekt de eigenaar ook de hand in eigen boezem. Het winkelcentrum wordt druk bezocht en is niet meer weg te denken en daar hoort een veilige verkeerssituatie bij. Daar is nu de eerste stap voor gezet, maar dat kan wat ons betreft niet betekenen dat er meer winkelruimte bij komt. Iets wat wel in de lijn der verwachting ligt. De leegstand in de centra in omliggende dorpen is een groot probleem. Dat willen we niet nóg groter laten worden.’

Alternatief plan

Binnen Zwaagdijk-Oost zelf zijn er door de Dorpsraad Zwaagdijk-Oost en het bewonerscomité ook alternatieve plannen gemaakt, deze plannen zijn al in een eerder stadium besproken met dhr. Entius, de dorpsraad van Hauwert en met de winkeliersvereniging. En daaruit kwam al snel naar voren dat al deze partijen positief tegenover de alternatieve plannen staan.

De VVD wil dan ook met een motie komen waarin zij het college oproept om het plan van de dorpsraad/bewonerscomité op haalbaarheid te gaan onderzoeken. Deze motie zou aankomende 26 maart tijdens de commissievergadering worden besproken, maar vanwege de coronacrisis gaat dit niet door.

Hoe ziet het Alternatieve plan eruit:

  • Fase 1: De Noorder – Boekert buigt ca. 150 meter voor de Zwaagdijk af richting het terrein van de heer Entius waardoor deze de laatste ca. 125 meter over het terrein van de heer Entius, richting de Zwaagdijk loopt. Op de kruising van de Zwaagdijk en de gedeeltelijk verlegde Noorder – Boekert wordt een rotonde met 3 poten (Noorder – Boekert en Zwaagdijk richting Hoorn en richting Wervershoof) aangelegd.  De 4 woningen op de Noorder Boekert zijn alleen via een ventweg bereikbaar waardoor er een woonerfidee ontstaat. De huidige auto-/fiets-voetgangersingang van het winkelcentrum is alleen bereikbaar voor voetgangers en fietsers.
  • Fase 2: De (nieuwe) 4e poot van de rotonde  wordt doorgetrokken  naar het Noorden  om  het  deel van camping Hauwert, dat nu leeg staat, heen. De Tuinstraat  blijft alleen open voor  bestemmingsverkeer en wordt afgesloten voor  doorgaand autoverkeer. De Tuinstraat blijft wel geopend voor fietsers en voetgangers. Het doorgaande verkeer gaat dan via de nieuwe poot van de rotonde van en naar Hauwert en richting de West-frisiaweg e/o het winkelcentrum via een ingang op de Noorder – Boekert. Het gebied  dat achter de Tuinstraat ontstaat door de nieuwe rotonde en  de  nieuwe weg om de camping heen, wordt ingericht als woonwijk. De ontwikkelaars van dit plan hebben dit ook met de eigenaren van de grond besproken en deze staan positief tegenover dit initiatief. Zowel de Tuinstraat als het woonerf Noorder Boekert worden alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Hierdoor blijft op de Zwaagdijk slechts één rotonde over waardoor de verkeers-situatie veel veiliger wordt.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?