Medemblik Actueel.

Politiek Videos

Gemeenteraad legt strop om hoofd projectontwikkelaar Kop van Nieuwstraat

MEDEMBLIK – De politiek in Medemblik is helemaal klaar met de projectontwikkelaar ‘Medemblik aan Zee’, en geeft hem nog 1 kans om te bouwen volgens het originele plan, dus met parkeergarage en woningen en winkelruimte.

1 oktober

Een motie die donderdagavond tijdens de raadsvergadering zal werd ingediend door Roel Braaksma van GemeenteBelangen en raadsbreed werd ondersteund, roept het college op om de projectontwikkelaar duidelijk te maken dat het aangepaste plan niet in lijn is met het oorspronkelijke plan waarmee de projectontwikkelaar, met 1 stem verschil, heeft gewonnen.

Lees ook: Projectontwikkelaar Medemblik aan Zee onder vuur

De indieners van de motie willen op korte termijn een besluit om het eindeloos ‘doormodderen’ te voorkomen.  Roel Braaksma zegt tegen Medemblik Actueel dat zij de projectontwikkelaar al te vaak de hand boven het hoofd hebben gehouden en dat het nu over en uit is. ‘Geef dan het project terug, lik je wonden en dan kan de gemeente zelf aan de slag met een nieuw plan en dat kan de gemeente heel goed zelf doen,‘ zegt Braaksma.

Over enige financiële gevolgen maakt Braaksma zich niet al teveel zorgen, in het contract is een clausule opgenomen die de gemeente handvatten geeft om de projectontwikkelaar van het project af te halen als deze niet de afspraken nakomt.

Mark Raat, fractievoorzitter VVD: ‘De VVD kan niet achter de gewijzigde plannen van de projectontwikkelaar staan. Wij zijn met name kritisch over het parkeren: door parkeerplaatsen weg te halen wordt het bestaande probleem alleen maar erger. Ook willen wij de commerciële publiekstrekker die iets toevoegt aan het huidige winkelbestand. Met de aangepaste plannen gaat dat niet gebeuren. Daarom liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

100.000 euro

De gemeente Medemblik heeft door een forse prijsverlaging bij de prijsvraag van het gebied duidelijk laten zien dat zij de ‘Kop van de Nieuwstraat’ zo snel mogelijk wil voorzien van een publiekstrekker, het hele gebied kost de projectontwikkelaar 100.000 euro ipv de geschatte 1.5 miljoen die het eigenlijk moet kosten. 

Maar de projectontwikkelaar heeft enkel een plan gemaakt en totaal geen vooronderzoek gepleegd,’ zegt Braaksma. ‘Ineens krijgen wij te horen dat het plan niet uitvoerbaar is, dat er geen parkeergarage mag worden gebouwd en dat hij , de projectontwikkelaar, dan het stationsgebied wil aanpassen en het ‘Rode Plein’ bij de Bonifaciuskerk wil voorzien van meer parkeerplaatsen,’ gaat Roel Braaksma verder. ‘Hij wil gewoon zijn blunders afkopen en met een totaal ander plan aan de slag gaan,’ besluit Braaksma.

Deadline

De projectontwikkelaar heeft nu van de gemeenteraad een deadline gekregen tot 1 oktober 2017 om een ontwerp te presenteren die voldoet aan de kades van het oorspronkelijke winnende plan en er voor te zorgen dat op 1 oktober 2017 de invulling van het monumentale gebouw (het stadhuis) wordt gepresenteert met de bijbehorende financiële verplichtingen.

Mocht de projectontwikkelaar alsnog in gebreke blijven hij dan het plan moet teruggeven aan de gemeente Medemblik. De gemeente moet dan met spoed in overleg gaan met alle betrokkenen, zoals de omwonenden, de middenstand en gebruikers van het oude stadhuis om tot een overeenkomst te komen om dan zelf maar met een eigen plan aan de slag te gaan, hierbij is een parkeergarage prioriteit nr. 1 en die mag gewoon gebouwd worden van het Hoogheemraadschap. Daar bovenop kunnen dan woningen/winkels gebouwd worden om zo de Kop van de Nieuwstraat tot een mooie publiekstrekker te maken met volop parkeermogelijkheden.

Reageren via facebook