Medemblik Actueel.

Medemblik

Medemblik zoekt deze naar onbekende bestemming vertrokken personen

MEDEMBLIK – Uit onderzoek van het taakveld burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij heeft besloten om onderstaande personen uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Dit kan gevolgen hebben voor uw recht op overheidsvoorzieningen en diensten.

 • Jelonek, Angelika Pamela, 24-12-1992 Besluit uitschrijven naar Polen
 • Rapita, Patrycja Karina; 17-03-1980 Besluit uitschrijven naar Polen
 • Partyka, Norbert Adam; 19-09-1981 Besluit uitschrijven naar een onbekend land
 • Mittmann, Karl-Heinz; 11-01-1954 Besluit uitschrijven naar een onbekend land
 • Sajin, Andrei; 26-06-1983 Besluit uitschrijven naar een onbekend land
 • Bonnema, Jasper Willem; 14-03-1977 Besluit uitschrijven naar een onbekend land
 • Moonen-Holda; Elzbieta Maria, 28-06-1948 Besluit uitschrijven naar een onbekend land
 • Knapp, Patrik; 24-02-1974 Besluit uitschrijven naar een onbekend land
 • Körösi, József László; 17-04-1970 Besluit uitschrijven naar een onbekend land
 • Zee, van der, Johannes Petrus Bernardus; 15-05-1962 Besluit uitschrijven naar een onbekend land
 • Matthews, John Gerard; 26-06-1975 Besluit uitschrijven naar een onbekend land

Procedure

Als u het niet een bent met het besluit kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar maken. Uw bezwaarschrift kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de motieven van het bezwaar. Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage van het e-mail bericht dat aan alle wettelijke vereisten voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

Reageren via facebook