Renovatieplannen Gedempt Achterom Medemblik krijgt andere invulling, eerdere plannen zijn geschrapt

MEDEMBLIK – De openbare ruimte van het Gedempt Achterom in de historische binnenstad van Medemblik is aan groot onderhoud toe. De gemeente is daarom gestart met de eerste voorbereidingen van een reconstructie. De recent door het college van B&W vastgestelde projectopdracht is het formele startsein voor het projectteam van de gemeente.

Lees ook de eerdere, en nu geschrapte, plannen: Medemblik komt met 4 opties voor herinrichting Gedempt Achterom Medemblik

Eerdere pogingen zijn gestrand

De wens om het Gedempt Achterom op te knappen bestaat al langer. De eerdere pogingen in 2005 en 2012 om tot een herinrichting te komen, hebben niet geleid tot een compleet uitgewerkt ontwerp, wel tot een viertal schetsen. Deze ontwerpen hebben nu geen status meer. Via een participatietraject beginnen we opnieuw.

Aanleiding reconstructie

Inmiddels is de achterliggende noodzaak tot herinrichting gewijzigd. Waar eerder een herinrichting gewenst was om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren, ligt de noodzaak nu vooral bij de matige staat van de straat en het riool, in combinatie met het anticiperen op de klimaatveranderingen (tijdelijk bergen en afvoeren van regenwater na heftige regenbuien en het beperken van hittestress).

Projectopzet

Als eerste stap werkt de gemeente aan een Programma van Eisen. Hierin worden alle randvoorwaarden, eisen en wensen voor de openbare ruimte vastgelegd.

De tweede stap is het opstellen van het ontwerp. De toekomstige ontwerper zal op basis van het Programma van Eisen het ontwerp vorm geven.

Participatie

De inbreng van buurtbewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in het Programma van Eisen en ontwerp vindt de gemeente erg waardevol. De samenwerking met deze partijen zal daarom de komende tijd op verschillende manieren worden opgezocht.

Reageren via facebook