Medemblik in Mental Healt First Aid (MHFA)

MEDEMBLIK – Mensen met een psychische stoornis, verwarde mensen, de maatschappij krijgt meer en meer te maken met deze groep mensen. Daarvoor is er een speciale curcus opgezet, ‘Mental Healt First Aid’ en  en bevat niet alleen het leren omgaan met mensen met psychische problemen maar ook hoe te handelen in crisissituaties. 

Op vragen van Medemblik Actueel aan wethouder Dirk Kuipers (WMO) zegt deze: “Aandacht voor het zo goed mogelijk ondersteunen van verwarde personen is een belangrijke zorgvraag binnen de gemeente Medemblik. Toch geldt deze vraag niet alleen voor Medemblik, en daarom is ook hier een regionale aanpak van kracht. Op dit moment werken de Westfriese gemeenten gezamenlijk aan een plan van aanpak rondom de omgang met verwarde personen. Deze aanpak wordt gebaseerd op bouwstenen die zijn ontwikkeld door het Landelijk Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Een belangrijk punt in de aanpak is vroegsignalering. Hieronder valt bijvoorbeeld ook publieke omgang met dementerende personen, waarbij de gemeente Medemblik door Stichting Alzheimer Nederland inmiddels als dementievriendelijk is bestempeld.

De cursus Mental Health First Aid is bekend bij de Westfriese gemeente als een middel wat lokaal kan worden ingezet. Op dit moment vindt er besluitvorming plaats door het college en de gemeenteraad over het bovengenoemde plan van aanpak. Nadien kan worden geconcludeerd of met het aanbieden van deze cursus in Medemblik een lokale en/of regionale behoefte kan worden vervuld.

Mental Health First Aid is in 2000 in Australië ontwikkeld. Het is een succesvolle cursus die inmiddels al in 23 landen door vele deelnemers is gevolgd en hoog gewaardeerd wordt. Het model is gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en betrokkenheid van een groot aantal ervaringsdeskundigen.

In Westfriesland is o.a. het GGZ partner van MHFA.

Reageren via facebook