Wat houdt het recycletarief in voor de inwoners van de gemeente Medemblik, wie betaalt meer wie betaalt minder

MEDEMBLIK – Veel inwoners denken dat het recycletarief boven op de huidige afvalstoffenheffing komt, dit is niet zo, met het invoeren van het recycletarief komt er een vast tarief en een variabel tarief en juist door goed te scheiden, minder restafval te produceren kan de rekening flink lager gaan uitvallen.

Gemeente Medemblik wil dat inwoners die zich inspannen om afval te scheiden, dit terug moeten zien in hun portemonnee. De gemeenteraad gaf opdracht om het recycle-tarief te onderzoeken. Dat betekent minder restafval en een betere scheiding van grondstoffen zoals gft en etensresten, plastic, blik en drinkpakken en papier. Het is een nieuwe manier van het berekenen van de afvalstoffenheffing. Met het huidige systeem blijft de afvalstoffenheffing de komende jaren stijgen. Belangrijke oorzaken zijn de hoge verwerkingstarieven van restafval en de landelijke verbrandingsbelasting op restafval.

Door het afval goed te scheiden, krijgt een inwoner met het recycle-tarief invloed op de hoogte van zijn afvalstoffenheffing. 

Uw besparing

De terugverdientijd voor de gemeente is twee jaar. Inwoners hebben het eerste jaar al invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Als een huishouden de restafvalbak minder vaak aanbiedt of minder vaak een zak in de ondergrondse restafvalcontainer gooit, bespaart het op de afvalstoffenheffing. Wanneer iemand een bak van 240 liter minder dan 8 keer per jaar aan de weg zet, betaalt hij of zij minder dan het bedrag voor 2021. Deze verhouding is gebaseerd op ervaringen elders in het land.

Ervaring

Ongeveer de helft van alle gemeenten in Nederland heeft een soortgelijk systeem. In die gemeenten wordt afval beter gescheiden en is de afvalstoffenheffing gemiddeld lager. Omdat we in Medemblik al heel goed bezig zijn, is recycle-tarief een goede manier om inwoners te belonen voor hun goede afvalscheidingsgedrag en tegelijkertijd daagt het anderen uit om hun afval beter te scheiden en zo hun afvalstoffenheffing te verlagen.

Registratie

Bij de afvalinzameling worden adresgegevens verwerkt. De afvalbak is gekoppeld aan het woonadres. Deze bak is voorzien van een chip. De chip registreert het aantal keer dat de bak wordt aangeboden om geleegd te worden en de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt. De verwerking van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met de privacyregelgeving.

Hoe verder?

Afvalverwerker HVC gaat samen met de gemeente bewoners uitgebreid voorlichten.

Binnenkort ontvangen alle inwoners een brief met uitgebreide informatie over wat de volgende stap is. Op https://www.medemblik.nl/aanvragen-en-regelen/recycle-tarief vindt u alle basisinformatie. Ook de website www.hvcgroep.nl vindt u veel informatie. 

Het college van B&W heeft op 18 mei 2021 het Recycle-plan goedgekeurd. In het coalitieakkoord was afgesproken om met afvalverwerker HVC in te zetten op lagere tarieven voor de afvalstoffenheffing.

Reageren via facebook