VVD Medemblik wil dat college nogmaals gaat kijken naar woningbouw Simon Koopmanstraat 161 Wervershoof

WERVERSHOOF – Tom Beerepoot van de VVD fractie in Medemblik wil dat het college nogmaals gaat kijken of het toch niet mogelijk is dat op dit perceel door Kino en Gerda Steur een huis kan worden gebouwd.  Onder begeleiding van Buro Rijkweidte zijn beiden al tijden bezig om de vergunningen te krijgen maar tot op de dag vandaag krijgen zij deze niet van de gemeente Medemblik

Directe buren van de locatie hebben in een eerder stadium al protest aangetekend tegen de plannen om er een woning op te bouwen. 1 van de buren is bang voor verzakking van zijn perceel door de komst van een kelderbak van 6 bij 15 meter maar ook verwacht de buurman een flinke aanslag op zijn privacy doordat de woning ca. 7 tot 8 meter achter zijn woning reikt en de woning erg hoog wordt en boven de woningen in de directe omgeving zal uitsteken. De buren hebben direct aangegeven mochten de plannen doorgaan zij met een verzoek om planschade zullen komen.

Te smal

Uit het Stedenbouwkundig rapport blijkt dat de breedte van het perceel te klein, 10 meter,  is om een woning te kunnen bouwen. De gemeente Medemblik heeft in een eerder stadium laten weten dat er geen medewerking aan de bouwplannen zal worden verleend als deze niet past binnen de beleidsregels inbreiding- en herstructureringslocaties. In eerdere gevallen heeft de gemeente al principeverzoeken afgewezen. Ondanks dat het perceel valt in het Bestemmingsplan Dorpskernen III en bestemming wonen heeft is op dit perceel geen bouwvak aanwezig zodat op grond van het Bestemmingsplan op dit perceel de bouw van een woning is uitgesloten.

Het rapport heeft ook een duidelijk conclusie genomen voor dit perceel, ‘geen medewerking’. Het rapport zegt dat opvulling met een nieuwe woning niet zal leiden tot een verbetering van de stedenbouwkundige kwaliteit, in tegendeel, de kavel is zo smal dat er op deze plek bij invulling sprake zal zijn van discontinuïteit en daarmee een dissonant in de bebouwingspatroon. Tegelijk kan gesteld worden dat de smalle open groene kavel bijdraagt aan de markering van een kenmerkende rooilijnwisseling van smalle voorerven in het zuidelijke deel van het lint naar een royale afstand tot weg in het noordelijke deel.

Beerepoot wil nu van het college weten:

  1. Is het u bekend dat er zich op de Simon Koopmanstraat meerdere percelen bevinden (onder andere tegenover no. 161) welke smaller zijn dan Simon Koopmanstraat 161 en is dit in uw beoordeling/afweging meegenomen?
  2. Bent u, kennis genomen hebbende van de mening van een gerenommeerd plaatselijk architect, van mening dat het perceel te smal is om er een vrijstaande woning te kunnen bouwen?

Ook zou er sprake zijn van een doorkijkje van het lint dat niet verloren zou mogen gaan. Beerepoot wil dan ook van het college weten op welke basis het college van mening is dat er sprake is van een doorkijkje dat niet verloren mag gaan. Maar ook waarom er aan de Dorpstraat in Nibbixwoud, het gedeelte in het lint, wel vrijstaande woningen mochten worden gebouwd.

Voor de bouwers van de nieuwe woning zou het beter zijn geweest als het oude pand nog op dit kavel zou staan, kavel heeft zelfs een eigen huisnummer en komt al decennialang voor in het kadaster.  Beerepoot wil dan ook van het college weten of het klopt dat hier eerder een pand heeft gestaan en zo ja of dit is meegenomen in haar afwegingen om de vergunningen te weigeren.

Maar Beerepoot wil ook een onderbouwing dat het plan het landschappelijke kwaliteit zou verslechteren, een door de initiatiefnemers geraadpleegde deskundige wordt deze visie niet onderschreven. Beerepoot wil daarom ook van het college weten op welke motivatie dit standpunt gebaseerd is.

Tom Beerepoot wil dan ook dat het college alsnog het plan als “second opinion” aan de klankbordgroep gaat voorleggen.

Reageren via facebook