Attentieborden, 30km/u zone, Tuinstraat Hauwert moet verkeersveiliger worden.

HAUWERT – De gemeente Medemblik is niet bevoegd om de weg gelegen tussen de kruising Hauwert – Tuinstraat en de brug over de Leek in Zwaagdijk omdat deze in beheer is van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). De verwachting is dat de wegen die nu nog in het beheer bij HHNK zijn medio 2023 overgaan naar de gemeente Medemblik. Pas dan is de gemeente Medemblik bevoegd werkzaamheden zoals het verplaatsen van komborden, het plaatsen van 50km/u borden, aanleg fietsstroken, plaatsen van wegversmallingen en plaatsen van lichtmasten aan deze weg uit te voeren.

Maar om de veiligheid voor vooral de fietsers op deze weg nu al aan te pakken gaat de gemeente Medemblik met medewerking van HHNK naast de weg attentieborden plaatsen waarmee de automobilisten erop wordt gewezen dat er ook fietsers gebruik maken van deze weg en langzamer moeten gaan rijden. De teksten en afbeeldingen op deze borden worden samen met de bewoners van de Tuinstraat bepaald.

De weg vanaf de brug over de Leek bij Zwaagdijk tot het kruispunt Tuinstraat is wel in beheer bij de gemeente Medemblik. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de wensen en verzoeken van vertegenwoordigers van de dorpsraden en bewoners om een verkeersplan rondom het winkelcentrum Klaverweide in Zwaagdijk-Oost te maken. Deze weg is nu nog een 50km/u weg maar het college gaat de gemeenteraad voorleggen om hier een 30km/u zone van te maken.

De gemeenteraad moet de nodige budgetten voor onderzoek en uitvoering van het plan ter  beschikking stellen, helaas, zegt het college, is er voor 2021 nog geen budget voor het aanbrengen van wegversmallingen op de Tuinstraat in Hauwert.

Reageren via facebook