Motie GemeenteBelangen Terug naar 1 algemeen directeur

MEDEMBLIK – Aanstaande donderdag 15 april staat de investering in de eigen organisatie van structureel 884.000 per jaar op de raadsagenda van de gemeente Medemblik. Er komen 9-10 functies bij. Er komt o.a. een afdelingshoofd Samenlevingszaken, een afdelingshoofd projecten en een strategisch adviseur organisatie. Op dit moment zijn er twee algemeen directeuren. Een daarvan heeft organisatieontwikkeling in zijn portefeuille.

Fractievoorzitter Luiten Plekker van GemeenteBelangen: ‘Door het aannemen van extra leidinggevend personeel vindt GemeenteBelangen het logisch om weer terug te gaan naar 1 algemeen directeur.’ Er is op deze manier voldoende aansturing in de organisatie. Uiteraard geven we de organisatie voldoende tijd om deze overgang mogelijk te maken.”

De motie:

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 15 april 2021;

Gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019, 

Constaterende dat:

  • Er een impuls nodig is in de organisatie van de gemeente Medemblik.
  • De genoemde functies overwegend overhead-en managementfuncties zijn.
  • In het verleden al gewerkt is met drie managers en één algemeen directeur (gemeentesecretaris).
  • Er ook ruimte wordt gemaakt voor een Strategisch adviseur voor de organisatie.

Overwegende dat:

  • Met de extra leidinggevenden op termijn een goede aansturing mogelijk is.
  • De gemeente de overhead zo beperkt mogelijk wil houden/ wil reduceren.
  • Er enige tijd nodig is om de organisatie weer in balans te brengen.

Verzoekt het college:

Zich in te spannen om binnen vier jaar de functie van één algemeen directeur overbodig te maken.

Reageren via facebook