Forse bijdrages gemeente Medemblik voor ondersteuning kunst- en cultuursector

MEDEMBLIK – De coronapandemie laat diepe sporen na in de kunst- en cultuursector. Daarom besloot de gemeenteraad bij het vaststellen van de lentenota in 2020 een bedrag van € 650.000,-  in een corona-noodfonds te storten en vanuit dit fonds de kunst- en cultuursector te ondersteunen.

In 2020 heeft de gemeente Medemblik de volgende bijdragen verleend:

  • Nederlands Stoommachine Museum € 66.372,- (€ 43.142,- door de provincie en €23.230,- door de gemeente vanuit het noodfonds)
  • Radboud Kasteel € 50.059,- (€ 32.538,- door de provincie en € 17.521,- door de gemeente vanuit het noodfonds)
  • Museumstoomtram Hoorn-Medemblik € 230.104 (€ 149.568,- door de provincie en € 80.536,- door de
    gemeente vanuit het noodfonds)
  • Educatief Centrum WOII Medemblik € 62.772,- (vanuit het noodfonds)
  • Stichting zwembad De Zeehoek € 58.875,- (vanuit het noodfonds)
  • Stichting Het Groene Kerkje € 2.023 (vanuit het noodfonds)
  • Stichting tot Instandhouding van Vogel –en Dierenopvang Medemblik € 2.982 (vanuit noodfonds)
  • Medemblikker sportverenigingen € 26.388,- aan huurkwijtscheldingen (vanuit de aanvraag Tegemoetkoming Verhuurder Sportaccommodaties bij het Rijk)

Het Bakkerijmuseum in Medemblik had in eerste instantie ook een aanvraag gedaan op het noodfonds van de provincie en de gemeente Medemblik maar heeft deze later weer ingetrokken omdat het Bakkerijmuseum in september 60.000 euro ontving van het Mondriaanfonds waarmee de financiële schade in 2020 kon worden gedekt.

Het restant zal door de gemeente Medemblik worden meegenomen naar 2021.

Reageren via facebook