Medemblik Actueel.

Medemblik

Abbekerk kan nieuwbouw Nieuwe Veld en Vekenweg vergeten, wethouder verbaast

ABBEKERK – Dit valt op te maken uit de brief die de woordvoerder van de Provincie Noord-Holland heeft geschreven. De woordvoerder zegt, ” de provincie tracht alle belangen zorgvuldig af te wegen en van betutteling door de provincie is daarbij geen sprake.”

De woordvoerder gaat verder door te melden dat: “Een van de doelen van de Provincie Noord-Holland is om het Noord-Hollandse open landschap te behouden en te beschermen tegen ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen en zijn gewaarborgd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening”.

De door de gemeente Medemblik gewenste nieuwbouw bij Abbekerk op het Nieuwe Veld en de Vekenweg/Reigersweg zal daarom woningbouw niet mogelijk zijn omdat dit gebied al geruime tijd binnen het Weidevogelleefgebied ligt“, gaat de woordvoerder verder.

In de brief wordt verder gewezen dat er nog wel een mogelijkheid is om van deze regel af te wijken maar dat aan deze voorwaarde niet wordt voldaan in Abbekerk, en ook dat van toezeggingen vanaf de kant van de provincie geen sprake is.

In een reactie laat wethouder Hans Tigges weten dat wat hem betreft er nog helemaal niets definitief is.

ik heb eerst nog op 29 september overleg met twee gedeputeerden over de woningbouw in Medemblik waar ik ook de resultaten van een onderzoeksrapport over de weidevogels bij Abbekerk zal gebruiken om toch te proberen hier woningbouw toe te staan. Mocht de Provincie toch besluiten geen woningbouw toe te staan dan zijn er nog 3 andere lokaties in Abbekerk waar woningbouw mogelijk is, bijvoorbeeld Roskam, de voormalige gemeentewerf en de ijsbaan. Hiervoor zijn wij in overleg met de dorpsraad Abbekerk, deze gaat hiervoor binnenkort in gesprek met de inwoners van Abbekerk.

Reageer op dit onderwerp