Bestuur De Kogge 1 en 2 reageert op zienswijze omwonende

OOSTWOUD – Naar aanleiding van ons bericht over de toekomstplannen van bungalowpark De Kogge 1 en 2 in Oostwoud heeft het bestuur van het een aantal aan en opmerkingen over deze zienswijzen. Het bestuur van het bungalowpark wil met deze reactie een aantal punten in het juiste perspectief plaatsen.

Hieronder leest u de reactie van het bestuur:

De brief is geschreven door 1 omwonende met als titel “brandbrief bewoners Oosteinde”. Het is bij ons onbekend hoeveel bewoners deze brief hebben ondertekend. De naaste buren weten van niets en alleen de indiener van de zienswijze heeft zijn rechtsbijstandsverzekering ingeschakeld.

 • In deze brief staan zo veel onwaarheden, dat wij wel moeten reageren.
 • De bewoners van Bungalowpark de Kogge (de Kogge1) parkeren altijd op eigen terrein en er zijn in de bestaande situatie voldoende parkeerplaatsen.
 • Bewoners en bezoekers parkeren niet langs de straat aan het Oosteinde.
 • De verkeerssituatie aan het Oosteinde is problematisch w.b. verkeersveiligheid en parkeren. Dat is niets nieuws en dat wordt niet erger of meer door de legalisering.
 • De buren die wij hebben gesproken over de legalisering reageren positief. In de praktijk zal er niets veranderen.
 • 14 van de 17 woningen worden permanent bewoond .Ruim 82% dus, vuilnisbakken tellen is toch geen waterdichte methode.
 • De grootte van de woningen is perfect voor starters en senioren, voor 1 en 2 persoons- huishoudens. Dat is nu al zo en zal in de toekomst niet veranderen.
 • De woningen zijn klein, de meeste woningen zijn ca. 70 m2.  Zeker te klein voor gezinnen met kinderen die de leeftijd hebben om een auto te besturen.
 • Gezien de grootte van de percelen en het bouwbesluit kunnen de woningen niet veel vergroot worden. Eigenlijk niet veel meer dan in de huidige situatie. Grote gezinnen met meerdere auto’s zullen er dan ook niet gaan wonen.
 • De parkeerdruk op het Oosteinde zal door de bewoners van de Kogge 1 niet toenemen. De verkeersdruk ook niet, want de permanente bewoners en recreanten rijden nu hier ook al rond.
 • Met de gemeente zijn, in overleg met de Veiligheidsregio, afspraken gemaakt over veiligheid, bouwbesluit en brandoverslag. Deze zijn vastgelegd in een overeenkomst. Deze kosten zijn voor de bewoners van de Kogge.
 • Deze afspraken worden pas gerealiseerd als de legalisering onherroepelijk is, want de Kogge heeft nu te maken met een buurman die zienswijzen indient en de legalisering probeert tegen te houden.
 • Een bestuurslid van de Kogge heeft contact gezocht met de indiener van de zienswijze ( de schrijver van de brief met de titel “brandbrief bewoners”), toen hij hoorde dat deze niet was geïnformeerd en diverse vragen had.
  Het doel van het gesprek was informeren over de legalisatie, informeren over het reilen en zeilen van het park. Aan het einde van het gesprek zei deze bewoner dat hij al een zienswijze ingediend had.
 • Het bestuurslid is alleen bij de indiener van de zienswijze geweest en dus niet bij “de omwonenden”.
 • Een bestuurslid van de Kogge is inderdaad lid van de dorpsraad geworden, maar zeker niet voor dit onderwerp.
 • De aankondiging van de bestemmingswijziging is door de gemeente middels de Gemeentebode, de Medemblikker en de site van de gemeente gepubliceerd.
 • De Kogge heeft actief buren benaderd waar, door het parkeren op het terrein de Kogge, iets kan veranderen. Zij reageerden positief.
 • De bewoners van de Kogge dragen per woning bij aan het recreatiefonds van de gemeente en zij betalen de kosten m.b.t. het bouwbesluit en de brandveiligheid.
 • De briefschrijver vertelde  tijdens het gesprek met een bestuurslid van de Kogge dat hij mogelijk een stuk grond wilde kopen aansluitend aan zijn erf. Als de legalisatie door zou gaan dan zou de grond een stuk duurder voor hem worden.
 • Deze bestemmingswijziging gaat ons inziens niet ten koste van anderen en de schrijver bedoelt eigenlijk “ten koste van hemzelf”.
 • Er ligt een analyse waar uit blijkt dat hij nihil kans op (plan)schade heeft.

Donderdagavond gaat de gemeenteraad een besluit nemen over de toekomst van De Kogge 1 en 2 in Oostwoud en over De Maar in Twisk. De verwachting is dat het voorstel van het college gaat worden aangenomen. De raadsvergadering is live te volgen via de website van de gemeente Medemblik en begint om 19.30 uur.

Reageren via facebook