HVC past ophaalbeleid aan, bewoners kleine straatjes moeten verder lopen met hun afvalcontainer

MEDEMBLIK – HVC gaat haar ophaalbeleid aanpassen en gaat straks kleine krappe straatjes niet meer inrijden om daar de rolcontainers te legen. De bewoners van zo’n straat moeten dan met de rolcontainer naar een centraal punt lopen en daar hun containers neerzetten.

Hart voor Medemblik fractievoorzitter Tjeu Berlijn vindt dit maar een vreemde aanpassing en zorgt voor veel zorgen onder de inwoners van de gemeente Medemblik.  Berlijn stelde daarom diverse vragen aan het college van Medemblik.  Zo wilde Berlijn weten of deze wijziging in het ophaalbeleid bekend was bij de gemeente.

Uit reactie van de gemeente Medemblik blijkt dat deze op de hoogte was: “Het optimaliseren van de aanbiedplaatsen is vanwege verkeerssituaties. Er worden zo verkeersonveilige situaties en belemmeringen opgelost. Achteruit rijden willen we zoveel mogelijk voorkomen. Ook wanneer het legen van de containers vaak belemmert wordt door geparkeerde auto’s, wordt er gekeken naar alternatieven. Verder hebben we bij het aangaan van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst met HVC aan HVC een bezuinigingstaakstelling meegegeven. Het optimaliseren van aanbiedplaatsen is mede nodig om deze taakstelling te kunnen realiseren.

75 meter

Wanneer de loopafstand meer dan 75 meter wordt, dan is er overleg tussen de gemeente Medemblik en HVC. Dit geldt ook voor het oplossen van verkeersonveilige situaties of ongewenste situaties om zo te kijken welke oplossingen er zijn om dit probleem op te lossen.

HVC heeft de inwoners van de gemeente Medemblik niet proactief benaderd omdat HVC eerst alle wijken aan het bekijken is en waar nodig het ophaalbeleid wordt geoptimaliseerd. In de meeste gevallen gaat het om wijzigingen waar de aanbiedplaats op een afstand van minder dan 75 meter is, en was er volgens de gemeente Medemblik geen reden om buurtbewoners dan proactief te benaderen.

Reageren via facebook