Medemblik start ombouw recreatieparken De Maar, De Koggen 1 en 2 van parken naar woonbestemming

MEDEMBLIK – Met het indienen van het aangepaste bestemmingsplan voor de drie parken heeft Medemblik het startschot gegeven om van ‘De Maar’ in Twisk en De Koggen 1 en 2 in Oostwoud de ombouw van recreatiepark naar woonbestemming te maken.

In oktober 2018 is in de commissie Ruimte gesproken over een omzetting van bungalowpark ‘De Maar’ te Twisk naar een woonbestemming. Met de Vereniging van Eigenaren is vervolgens gesproken over de uitgangspunten voor de transformatie en in het bijzonder over een bijdrage aan het recreatiefonds. Daarnaast is gesproken over brandveiligheidsmaatregelen. Met de provincie is ook overlegd over de omzetting naar Wonen. De aanvankelijke bezwaren van de provincie zijn weggenomen.

De gemeente Medemblik zal de bekendmaking van het ontwerpbestemmingsplan publiceren op www.medemblik.nl, in de Staatscourant en in de Medemblikker Courant. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen. Ook zal de gemeente Medemblik de Verenigingen van Eigenaren van de betreffende parken, de Dorpsraden en de overige gemeenten in West-Friesland informeren.

Reageren via facebook