Inwoners gemeente Medemblik blijven lokale middenstand trouw

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik heeft het detailhandelsbeleid laten evalueren en uit deze evaluatie blijkt nu dat het winkelaanbod in de gemeente Medemblik 4% is gestegen naar 84%, het rapport wijdt dit aan het feit dat de ‘Medemblikker’ het liefst dichtbij de inkopen doet.

Maar ook blijkt uit het evaluatierapport dat een verdere actualisatie van het beleid nodig is. Het college van Medemblik wil nu dat de lokale hoofdwinkelstructuur beter gaat aansluiten op de regionale visie voor detailhandel.

Reageren via facebook