Vooroever Medemblik vol in beweging

MEDEMBLIK – Het Vooroeverproject tussen Andijk en Medemblik is volop in beweging.  Afgelopen jaar zijn veel plannen tot uitvoer gekomen, zo is de kom bij de zeilvereniging uitgediept, is er beschoeiing aangebracht en zijn er stortkeien neergelegd.

Maar ook zijn de wandelpaden opgeknapt zijn er buitensport toestellen geplaatst is het parkeerplaats bij het Nesbos in Onderdijk aangepakt en opgeknapt, is er een ballenlijn tbv scheiding zwemmers en boten aangelegd en is Bestevaer naar haar huidige locatie verplaatst. Wat in totaal 374.700 euro heeft gekost.

Medemblik heeft hier 121.800 euro aan meebetaald, Medemblik heeft 180.000 euro voor het Vooroever gereserveert zodat er nog een bedrag van 58.200 euro overblijft voor verdere investeringen.  Het Recreatieschap heeft als beheerder een bedrag van 194.700 euro geïnvesteerd in het Voorover.

Feestelijke opening buitensportfaciliteiten

Het gedeelte op het Vooroever waar de buiensportfacitileiten zijn geplaatst zal van het voorjaar feestelijk worden geopend, de exacte datum zal binnenkort bekend worden gemaakt. Veel mensen maken dankbaar gebruik van de faciliteiten die door de gemeente Medemblik en het Recreatieschap zijn geplaatst.

Betere verbinding Vooroever en binnenstad Medemblik

In de begroting 2019 is door de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld die het mogelijk maakt een onderzoek te starten naar de mogelijkheid voor een betere verbinding tussen het Vooroever en de binnenstad van Medemblik.

Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050

Maar niet alleen het Vooroever maar ook het IJsselmeer zelf is onderwerp van meerdere plannen. Zo zijn er plannen in de maak om bijvoorbeeld Windmolens in het IJsselmeer te plaatsen maar ook eilandjes te creëeren van drijvende velden van zonnepanelen. Tegen dit laatste zijn veel partijen al mordicus tegen.

Mark Raat, fractievoorzitter van de VVD in Medemblik zegt tegen Medemblik Actueel over deze plannen: ,,Bas de Wit, kandidaat-Statenlid voor de VVD: “De VVD Noord-Holland is blij dat dit onderzoek is uitgevoerd. Het geeft ons inzicht in de rol die het IJsselmeergebied kan spelen in de energietransitie, rekening houdend met de specifieke kenmerken van het landschap. De VVD ziet potentie in enkele van de aangedragen opties, zoals het plaatsen van zonnecollectoren op water. Ook ondersteunt de VVD de conclusie dat Noord-Holland geen windmolens in het IJsselmeergebied wil plaatsen, omdat dit ten koste zal gaan van het typisch landschap.”

Het gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 bevat niet enkel plannen voor opwekken van groene energie mar ook plannen voor drinkwaterbeheer, recreactie en toerisme en waterveiligheid. Om dit allemaal te kunnen realiseren zijn de wethouders van Medemblik Hollands Kroon en Enkhuizen samen de mogelijkheid om dit gezamelijk te kunnen oppakken aan het verkennen, onder de naam Stuurgroep Van Dijk tot Dijk is hiervoor in het leven geroepen en heeft als doel de belangen in de kustzone gezamelijk af te stemmen.

[signoff]

 

Reageren via facebook